Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. szeptember 6. Gavrilă Olteanu, Szászrégenből elmenekült ügyvéd, volt vasgárdista, Brassóban – a román katonai ható ... Bővebben Brassó, Nagyvárad, Budapest „Iuliu Maniu” Erdélyi Önkéntes Ezred (Regimentul de Voluntari Ardeleni „Iuliu Maniu”) Gavrilă Olteanu, Vita Sándor, ifj. Horthy Miklós,