Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. szeptember 14. Nagyváradon meghal Paál Árpád lapszerkesztő, a két világháború közötti korszak egyik kiemelkedő képe ... Bővebben Nagyvárad, Kolozsvár Ferenc József Tudományegyetem Paál Árpád, gr. Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sándor, Nagy Géza, Vásárhelyi János, Sándor Imre, Tamási Áron, dr. Miskolczy Dezső
1944. november 20. A Kolozsvári Magyar Egyetem három professzora (Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand és Szabó T. Attila) ... Bővebben Kolozsvár Kolozsvári Magyar Egyetem Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand, Szabó T. Attila
1945. január 5. A Monitorul Oficialban megjelenik a 7/1945. sz. törvény a Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium felépí ... Bővebben Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium
1946. január 28. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök levelet ír Petru Groza miniszterelnökhöz, amelyben ... Bővebben Kolozsvár Magyar Népi Szövetség, Magyar Színház, Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, Márton Áron, Petru Groza, Nagy Géza, Decsy István, Pásztai Géza, dr. Huhn Nándor, Kurkó Gyárfás, Asztalos Sándor, Kiss András, Juhász Lajos, Mezei Lajos, Czikó-testvérek, Bányai László,
1947. október 15. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök körlevelet küld szét a parókiákra, melyben fel hív ... Bővebben Márton Áron
1949. február 12. Széll Jenő bukaresti követ személyes levéllel fordul Ana Pauker külügyminiszterhez, melyben azt java ... Bővebben Széll Jenő, Ana Pauker,
1964. július 6. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök a kultuszdepartament vezértitkárának írott leveléb ... Bővebben Márton Áron
1974. december 7. Fél évi vizsgálati fogság után (többszöri halasztás után) Kolozsvárott zártkörű tárgyaláson két és f ... Bővebben Kolozsvár Amnesty International Kallós Zoltán, Bucur Şchiopu, Martin Ferenc,
1977. június 2. Király Károly levélben fordul Ilie Verdeţi KB-titkárhoz, aki a „nemzetiségi dolgozói tanácsok” irány ... Bővebben New York Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Magyar Népi Szövetség, Szabad Európa Rádió, American Transylvanian Federation Inc., Committee for Human Rights in Rumania Király Károly, Ilie Verdeţi, Fazekas János, Schöpflin György
1977. július Király Károly levelet ír Fazekas Jánosnak, melyhez mellékeli az Ilie Verdeţ-hez írott levelét is. Az ... Bővebben Király Károly, Fazekas János, Ilie Verdeţ, Szikszay Jenő
1977. szeptember 10. Király Károly – mivel az Ilie Verdeţi-hez írott levelére nem kap választ – levelet ír Vincze Jánosho ... Bővebben Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa Király Károly, Ilie Verdeţi, Vincze János,
1978. május 25. Hatvankét (?) ismeretlen magyar értelmiségi levéllel fordul a román értelmiségiekhez. („Malomkövek k ... Bővebben Király Károlyhoz, Sütő András,
1983. május 23. Elhurcolják hazulról Páll Béla gyergyóditrói betegnyugdíjas középiskolai matematika tanárt. Augusztu ... Bővebben Bukarest Páll Béla, Szőcs Géza
1989. augusztus 28. A Kultuszdepartament (Vallásügyi Főosztály) meneszti tisztségéből Tőkés László temesvári református ... Bővebben Kultuszdepartament (Vallásügyi Főosztály Tőkés László, Makay Botond, Papp László, Nicolae Ceauşescu
1989. november 8. A magyar kormány diplomáciai úton tiltakozik a Tőkés László temesvári lelkész ellen elkövetett atroc ... Bővebben Temesvár Tőkés László, Szűrös Mátyás, Nicolae Ceauşescu