Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1945. május 2. A brassói katonai törvényszék ítéletet hirdet a Maniu-gárda tagjainak perében. A szárazajtai, csíksz ... Bővebben Brassó Gavrilă Olteanu
1946. február 23. A Román Kommunista Párt kolozsvári napilapja, az Igazság hírül adja, hogy „fasiszta magatartás és fa ... Bővebben Kolozsvár Egyetemi Könyvtár Bözödi György,
1948. április 15. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közgyűlésén döntenek, hogy „egyesülnek” a Józsa Béla Athen ... Bővebben Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Józsa Béla Athenaeum, Petőfi Közművelődési Egyesület
1949. április 5. Letartóztatják Bogdánffy Szilárdot, Scheffler János szatmári püspök titkárát, akit Bukarestben Geral ... Bővebben Nagyenyed Bogdánffy Szilárdot, Scheffler János, Gerald Patrick O’ Hara
1949. május végén harmadszor is lefogják Vasvári Aladár brassói római katolikus plébánost. (Már 1944-ben és 1946-ban i ... Bővebben Jilava, Máramarossziget, Feketahalmon Vasvári Aladár
1949. június 11. Megpróbálják elhurcolni Ambrus József gyergyószárhegyi plébánost, azonban amikor ennek híre elterjed ... Bővebben Gyergyószárhegy, Kolozsvár, Brassó, Nagyenyed, Felsőbánya Ambrus József, P. Nyisztor János
1949. június 13. Letartóztatják Pál Elek gyergyóremetei római katolikus plébánost és a káplánját, Kovács Jakabot. Min ... Bővebben Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós Pál Elek, Kovács Jakab
1949. augusztus 1-2. Több Arad megyei, románok-lakta faluban (Gurba, Kerülős, Seprős, Apáti, Barakony, Szinte stb.) és a ... Bővebben Gurba, Kerülős, Seprős, Apáti, Barakony, Szinte, Ágya
1951. március 10-ről 11-re virradó éjszaka letartóztatják Boga Alajos utódját, Sándor Imre római katolikus vikáriust, tit ... Bővebben Boga Alajos, Sándor Imre, Gadácsy Béla, Jakab Antal, Czumbel Lajos, Boros Béla, Szvoboda Ferenc
1952. január 10. Bukarestben hazaárulás és kémkedés vádjával elítélik Gajdátsy Béla és Sándor Imre gyulafehérvári tit ... Bővebben Bukarest Gajdátsy Béla, Sándor Imre, Nischbach József, Kreuter Ferenc,
1952. május 9. Letartóztatják Sipos Ferencet, a szatmárnémeti vincés nővérek zárdalelkészét. A vád: kémkedés, hazaá ... Bővebben Sipos Ferenc, Bogdánffy Szilárd, Szemes Ferenc, Vajda Imre, Krafcsik Sándor
1952. december 6. A jilavai börtönben meghal Scheffler János (Kálmánd, 1887.) szatmári római katolikus megyéspüspök.   ... Bővebben Jilava Scheffler János,
1953. február 3. Ismét letartóztatják Bustya Endre könyvkiadói lektort, másnap pedig Dobri Jánost, a Protestáns Teoló ... Bővebben Bustya Endre, Dobri Jánost, Balogh Edgárral, Jordáky Lajossal, Demeter Jánossal
1953. július 18. Letartóztatják Birtók Ferenc brassó–bolonyai plébánost. 4 hónapi brassói raboskodás után átviszik a ... Bővebben Birtók Ferenc, Adorján Károly
1956. december 12-13. A kolozsvári katonai törvényszék előtt folyik Balázs Imre és Tirnován Vid Arisztid perének tárgyalás ... Bővebben Kolozsvár Balázs Imre, Tirnován Vid Arisztid
1957. november 5. A kolozsvári katonai törvényszék Macskási Pál vezette tanácsa meghozza ítéletet Dobai István és társ ... Bővebben Kolozsvár Macskási Pál, Dobai István, Varga László, Komáromi József, Kertész Gábor, Bereczki András, Gazda Ferenc, Nagy József, Dobri János, László Dezső, Ravasz László, Illyés Gyula,
1958. május 25. Megszületik az ítélet a kolozsvári katonai törvényszéken a kolozsvári protestáns teológusok egy csop ... Bővebben Kolozsvár Péter Miklós, Fülöp G. Dénes, Mózes Árpád
1958. október 4. A kolozsvári katonai törvényszék Macskási Pál-vezette tanácsa ítéletet hirdet a harmincegy fős ún. é ... Bővebben Kolozsvár, Érmihályfalva, Érolaszi, Biharvajda, Szamosújvár Macskási Pál, Balaskó Vilmos, Balaskó Nándor, dr. Hollós István, Számadó Ernő, Sass Kálmán
1959. február 13. Megkezdődik a bolyais tanárok és diákok újabb csoportjának (Varró János és Lakó Elemér tanársegédek ... Bővebben Macskási Pál, Varró János, Lakó Elemér, Péterffy Irén, Vastag Lajos, Páll Lajos, Iamandi Emil, Szilágyi Árpád
1963. január 3. Az első – részleges – amnesztiával kiszabadul kétezerötszáznegyvenhárom politikai fogoly a börtönökb ... Bővebben
1983. május 23. Elhurcolják hazulról Páll Béla gyergyóditrói betegnyugdíjas középiskolai matematika tanárt. Augusztu ... Bővebben Bukarest Páll Béla, Szőcs Géza