Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1945. június 2. Csőgör Lajos, mint a magyar egyetem egyik szervezője tárgyal Bukarestben Ştefan Voitec nemzetnevelés ... Bővebben Bukarest Csőgör Lajos, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Demeter Jánost, Jancsó Elemért
1945. nyarán Kolozsvárról visszatér Budapestre Várkonyi Hildbrand Dezső, a neveléstudomány és lélektan professzor ... Bővebben Budapest Várkonyi Hildbrand Dezső
1945. szeptember 16. Egészségügyi okokra hivatkozva visszamegy Budapestre Haynal Imre professzor, aki 1944. szeptemberébe ... Bővebben Budapest, Kolozsvár Ferenc József Tudományegyetem Haynal Imre,
1945. október 2. A kolozsvári szociáldemokrata napilap, az Erdély vezércikkét teljes egészében törli a cenzúra, a lap ... Bővebben Kolozsvár
1945. november 3. Máriaradnán (Arad megye) leleplezik az ország első köztéri Sztálin szobrát. Máriaradna
1946. január 18. A kolozsvári szociáldemokrata napilap, az Erdély arról értesíti olvasóit, hogy a romániai Szövetsége ... Bővebben Kolozsvár, Szatmárnémeti, Érmihályfalva, Bors, Nagyszalonta, Kürtös, Nagylak, Csanád Szövetséges Ellenőrző Bizottság
1946. december 1. Összeül a választások utáni új parlament, melyen bemutatkozik az új kormány. Miniszterelnök: Petru G ... Bővebben Petru Groza, Teohari Georgescu, Gheorghe Tătărescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Mihail Lascăr, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Czikó Lőrinc, Csákány Béla, Czikó Nándor, Nagy Tibor, Emil Haţieganu, Mihail Romnâceanu.
1948. augusztus 30. Megjelenik a 221. számú rendelet, az Országos Népbiztonsági Főigazgatóság (Direcţia Generală a Secur ... Bővebben Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár, Nagyszeben Országos Népbiztonsági Főigazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Poporului), Országos Állambiztonsági Főigazgatóság – Direcţia Generală a Securităţii Statului Pantelimon Bodnarenco, Gheorghe Pintilie, Boris Grünberg (alias Alexandru Nikolschi)
1951. április 18. A magyar hatóságok kiadják Romániának (a még március 15-én letartóztatott) a magyar állapolgárságú D ... Bővebben Demeter Béla, Teleki Béla, Csőgör Lajos, Márton Áron, Demeter János, Venczel József, Korparich Ede
1960. december 22. Megkezdi munkálatait a Nagy Nemzetgyűlés 9. ülésszaka. 23-án Nicolae Ceauşescu előterjeszti a pártve ... Bővebben Bukarest Nicolae Ceauşescu
1963. május 19. Szatmárnémetin meghal Jakabffy Elemér (Lugos, 1881.) kisebbségpolitikus. A két világháború között a ... Bővebben Szatmárnémeti Jakabffy Elemér
1963. őszétől megkezdik a közintézmények, közterek elnevezésének megváltoztatását. Ennek során egyrészt eltűnnek a ... Bővebben
1964. június 10. Corneliu Mănescu külügyminiszter meghívására Bukarestbe érkezik Péter János magyar külügyminiszter. ... Bővebben Corneliu Mănescu, Péter János Hruscsov, Kádár János
1964. július 1-3. Budapesten megbeszélést tart az MSZMP Kállai Gyula-vezette és az RMP Nicolae Ceauşescu-vezette deleg ... Bővebben Budapest MSZMP, RMP, KGST, Kállai Gyula, Nicolae Ceauşescu
1967. március 15. Ipp határában ötvennégy éves korában autóbalesetben életét veszti Búthi Sándor, a Nagyváradi (volt K ... Bővebben Ipp Búthi Sándort
1968. április 6. A magyarországi Nagylak és a romániai Nagylak (Nădlac) között megnyílik a nemzetközi közúti határátk ... Bővebben Nagylak
1969. július 3. A 371. sz. minisztertanácsi rendelet megerősíti a nemzeti kisebbségeknek azt a jogát, hogy mindazokb ... Bővebben
1969. november 23. A bukaresti televízióban megindul a magyar adás, heti kétszer, összesen másfél óra időtartamban. A m ... Bővebben Bukarest, Budapest, Fazekas János, Nicolae Ceauşescu, Molnár Vilhelm, Huszár Sándor, Bodor Pál, Hegedűs Nándor,
1970. április 11. Budapesten meghal Gyallay Domokos (Bencéd, 1880.) író, szerkesztő. A két világháború közt a Magyar N ... Bővebben Budapest Gallay Domokos
1970. október 31. Szegeden meghal Herepei János (Kolozsvár, 1891.), művelődéstörténész, muzeológus, régész. 1914-től a ... Bővebben Szeged Herepei János
1971. március 12. Összehívják Bukarestben a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, országos plénumát (országos gyűlését) ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Leonte Răutu, Miron Constantinescu, Fazekas János, Gere Mihály, Péterfi István, Demeter János
1972. február 15. Bukarestben meghal Kohn Hillel (Kolozsvár, 1891.) jogász, közgazdasági szakíró, szociológus, politik ... Bővebben Bukarest Kohn Hillel
1972. június 23. Takács Lajos, az MNDT bürójának tagja levelet ír Nicolae Ceauşescunak, az RKP főtitkárának, melyben ... Bővebben Nevelési és Oktatásügyi Minisztérium, Takács Lajos, Nicolae Ceauşescu, Cornel Burtică
1974. április 1. Megjelenik a Hivatalos Közlönyben a sajtótörvény, mely részletesen szabályozza a cenzúra működését, ... Bővebben Sajtó- és Nyomtatványügyi Bizottság (röviden Sajtóigazgatóság)
1976. október 17. Templomot szentelnek a korábban Csík megyéhez tartozó, de 1950-ben Bákó tartományhoz (1968-ban pedig ... Bővebben Gyimesbükk Dani Gergely
1978. május 5. Az Előre leközli az előző napi Contemporanulban megjelent magyarellenes irományt: Ion Spălăţelu: Hor ... Bővebben Ion Spălăţelu,
1981. január 19. A kolozsvári magyar főkonzulátus jelentése – zilahi kapcsolataira hivatkozva – arról tájékoztatja a ... Bővebben Zilah Nagy Lajos
1982. április 10. Kolozsváron meghal Puskás Lajos (Gyergyóalfalu, 1901.) pedagógus, pedagógiai szakíró. A két világháb ... Bővebben Kolozsvár Puskás Lajos
1983. szeptember 24. A marosvásárhelyi színház műsortervéből kiveszik Madách Imre világhírű drámáját, Az ember tragédiájá ... Bővebben Marosvásárhely Madách Imre
1983. október 11. Demény Lajos bukaresti történész átnyújtja Balogh Edgár és Demeter János tíz nappal korábban kelteze ... Bővebben Babeş-Bolyai Tudományegyetem Demény Lajos, Balogh Edgár, Ion Teoreanu,
1985. október 14. Hargita megyébe százhuszonhárom új pedagógust helyeznek ki (a tanévkezdés után egy hónappal!), ebből ... Bővebben Hargita megye
1987. január 1. Sepsiszentgyörgyön megalakul a helyi színház román tagozata. Ezzel jogilag megszűnik az Állami Magya ... Bővebben Sepsiszentgyörgy Állami Magyar Színház
1987. január 20. Aurel Costeát nevezik ki Hargita megyei elsőtitkárnak Szász József helyére, akit Krassó-Szörény megy ... Bővebben Aurel Costea, Szász József
1987. március 3. Kolozsváron meghal Szabó T. Attila nyelvész, történész (Kolozsvár, 1906.), az Erdélyi Magyar Szótört ... Bővebben Kolozsvár Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Nagy Jenő és B. Nagy Piroska
1988. július 28. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi szerint a tanügy minisztérium Maros megyéből ezernégyszáz ... Bővebben Erdélyi Magyar Hírügynökség,