Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1952. szeptember 6. Eltávolítják a Bolyai Tudományegyetemről Jakó Zsigmond történelem- és Szabó T. Attila nyelvész profe ... Bővebben Bolyai Tudományegyetem, Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila, Benkő Samu, B. Nagy Margit, Hajós József, Csehi Gyula, Tordai Zádor, Nagy István, Bányai László, Vörös Zászló,
1956. június 18-23. Bukarestben tartják a romániai írók első kongresszusát. (A kongresszus előestéjén, 13–14-én – egy má ... Bővebben Bukarest Csehi Gyula, Hajdú Győző, Kányádi Sándor, Kovács György, Szilágyi András, Nagy István
1956. október 12. Megjelenik az Előrében az RMP Központi Vezetősége egy hónappal korábbi határozata, amelynek értelméb ... Bővebben Bányai László
1959. február 26. Az Egyetemiek Házában tartják a kolozsvári felsőoktatási intézetek párttag és tagjelölt tanerői, val ... Bővebben Egyetemiek Háza Nicolae Ceauşescu, Athanasie Joja, Vaida Vasile, Ion Iliescu, Constantin Daicoviciu, Takács Lajos, Koszti István, Kacsó Magda, Demeter János, Nagy István, Balogh Edgár
1959. április 2. Letartóztatják Fejér Miklós kolozsvári középiskolai tanárt és Nagy Jenőt, a tudományos akadémia kolo ... Bővebben Kolozsvár Fejér Miklós, Nagy Jenő, Gazda József,
1959. október 24. A nyomdába adás előtt a hatóságok elkobozzák A Magyar Autonóm Tartomány a gazdasági fejlődés útján 1 ... Bővebben Keszi-Harmat Sándor, Karácsonyi Ferenc, Szövérfi Zoltán,Lukács László,
1963. tavaszán az emigrációban élő magyar diákság szervezete, a Genfben székelő MEFESZ (Magyar Egyetemista és Főisk ... Bővebben Genf MEFESZ (Magyar Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Szövetsége)
1983. február 28 és március 2 között baráti látogatásra Budapestre utazik Ştefan Andrei külügyminiszter. Fogadja Kádá ... Bővebben Budapest Ştefan Andrei, Kádár János