Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1945. augusztus 19. Mihály király – az angolszász nagyhatalmak támogatásában bízva – felszólítja Petru Grozát, hogy mond ... Bővebben Mihály király, Petru Groza
1945. december 15. Kolozsváron megalakul a Romániai Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága. A titkárságot Bru ... Bővebben Kolozsvár Romániai Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága Bruder Ferenc, Nagy Géza
1946. szeptember 3. A kolozsvári Világosság „A Magyar Népi Szövetség nagyszabású akciót indított a moldvai csángók felka ... Bővebben Kolozsvár Czikó Nándor, Antal Árpád
1947. június 16. A kolozsvári Igazságban durva sajtótámadás jelenik meg Bónis György, a Bolyai Tudományegyetem jogtör ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem Bónis György, Jakab Antal,
1948. április 13. A Nagy Nemzetgyűlés négyszáztizennégy képviselőjéből négyszázegy megszavazza a Román Népköztársaság ... Bővebben I. C. Parhon, Petru Groza
1948. október 14. Beolvasztják az állami fakitermelő vállalatokba a gyergyói és csíkszentdomokosi erdőkitermelő szövet ... Bővebben Csíki Magánjavak
1948. október 16. Magyarország és Románia képviselői Budapesten kétoldalú vízumegyezményt kötnek, amelynek december 8- ... Bővebben Budapest
1948. október 26. Megjelenik a felsőoktatás átszervezéséről döntő 263.327. sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet. A j ... Bővebben Marosvásárhely, Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem, Magyar Művészeti Intézet (Institutul de Arta cu limba de predare maghiare din Cluj), Agrártudományi Intézet (Institutul Agronomic) Növénytermesztési Fakultás Márkos Albert, Aurel Ciupe, Poór Lili, Kovács Zoltán
1949. április 5. Letartóztatják Bogdánffy Szilárdot, Scheffler János szatmári püspök titkárát, akit Bukarestben Geral ... Bővebben Nagyenyed Bogdánffy Szilárdot, Scheffler János, Gerald Patrick O’ Hara
1949. július 5. A Bihar megyei magyar lakosságú Árpád községben helyi zendülés tör ki az erőszakos kollektivizálás/t ... Bővebben Árpád
1951. november 13. A megjelent 207. sz. rendelet megtiltja az állami vállalatok, szövetkezetek alkalmazottainak, hogy e ... Bővebben
1956. október 20. Közlemény jelenik meg az Előrében (másnap pedig a kolozsvári Igazságban): „Az illetékes szakminiszté ... Bővebben Mezőgazdaságtudományi Intézet
1956. október 30. Temesváron mintegy kétezerötszáz diák résztvételével nagygyűlést tartanak a Politechnikán (Műegyetem ... Bővebben Temesvár, Politechnika (Műegyetem) Petre Luput, Coriolan Drăgulescut, Ilie Verdeţet, Teodor Stanca
1970. május súlyos árvíz sújtja az országot, a kiáradt folyók nyolcvanegy helyiséget teljesen elpusztítanak, a h ... Bővebben Arad, Szatmárnémeti, Déva, Marosvásárhely, Dés
1974. február 27. és március 2. között Ion Gheorghe Maurer miniszterelnök „baráti látogatásra” Budapestre látogat. Érd ... Bővebben Budapest Ion Gheorghe Maurer
1977. január 6. A budapesti külügyminisztérium román referatúráján készült feljegyzés szerint „román részről szorgal ... Bővebben Budapest
1977. július 31. Zsuffa Zoltán kovásznai matematika tanárt memorandumot nyújt be a Kovászna megyei elsőtitkárnak, Nag ... Bővebben Zsuffa Zoltán, Nagy Ferdinánd
1981. március közepén Bukarestben az RKP KB Ideológiai Bizottsága egy ördögkúti emlékmű felállításáról tárgyal. (Ördögkúto ... Bővebben Bukarest, Örödgkút, Szárazajta RKP KB Ideológiai Bizottsága Gere Mihály, Fejes Gyula, Dumitru Popescu
1983. február 28 és március 2 között baráti látogatásra Budapestre utazik Ştefan Andrei külügyminiszter. Fogadja Kádá ... Bővebben Budapest Ştefan Andrei, Kádár János
1983. március 30-31. Összehívják Bukarestben a magyar és a német „nemzetiségi dolgozók tanácsai” országos plénumait. (Eze ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Nagy Ferdinánd, Nicolae Ceauşescu, Domokos Géza, Gálfalvi Zsolt
1983. május 25. Elhagyja Romániát a nagyváradi Ara-Kovács Attila, az Ellenpontok egyik szerkesztője.   ? 1984. júliu ... Bővebben Ara-Kovács Attila