Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. szeptember 29. Gr. Bethlen Béla, a kelet-magyarországi hadműveleti területek kormánybiztosa hatályon kívül helyezi ... Bővebben Budapest kolozsvári Nemzeti Színház, Magyar Művelődési Ház gr. Bethlen Béla, Rakovszky Iván,
1944. október 30. Bánffyhunyadon tizenegy helybeli magyar lakost gyilkolnak le a voluntárok (román önkéntesek).   ? 19 ... Bővebben Bánffyhunyad
1945. január 3. Majláthfalván (Temes megye) több mint ötven helybéli MNSz-tagot tartóztat le a román csendőrség. (Az ... Bővebben Majltáthfalva,
1945. február 28. Lemond Nicolae Rădescu tábornok, majd az angol misszióra menekül. (1946. június 15-én titokban egy a ... Bővebben Kolozsvár Nicolae Rădescu,
1945. augusztus 19. Mihály király – az angolszász nagyhatalmak támogatásában bízva – felszólítja Petru Grozát, hogy mond ... Bővebben Mihály király, Petru Groza
1946. május 2. Nékám Sándor ismét fölkeresi Márton Áront, aki egy hat pontos memorandumot nyújt át neki. Ebben az a ... Bővebben Párizs Nékám Sándo, Márton Áront, Vásárhelyi János, Márton Áron, Korparich Ede, Szász Pál, Lakatos István, gr. Teleki Géza
1946. június 10. Vaslábon a csíksomlyói búcsúra vonuló gyergyócsomafalviakra karókkal, bicskákkal támadnak a helybeli ... Bővebben Vasláb
1946. szeptember 13. A nemzetnevelésügyi minisztérium értekezletet hív össze a magyar nyelvű műszaki oktatás jövőjéről Ko ... Bővebben Kolozsvár Magyar Villamos- és Gépipari Intézetet
1946. szeptember 20. A Monitorul Oficialban megjelenik a 649/1945. sz. törvény 10. sz. végrehajtási utasítása az anyanyel ... Bővebben
1946. szeptember 27. Megjelenik az erdélyi magyar sajtóban a Magyar Népi Szövetség kormányhoz intézett távirata, mivel a ... Bővebben
1946. október 31. Az Országos Magyar Tanügyi Bizottság közzéteszi választási felhívását. Ebben közlik, hogy jelenleg k ... Bővebben Országos Magyar Tanügyi Bizottság
1946. november 19. Parlamenti választásokat tartanak Romániában, melyen durva csalások, atrocitások fordulnak elő. (Nem ... Bővebben
1947. október 15. A Királyhágómelléki (nagyváradi) Református Egyházkerület közgyűlésén lemond Csernák Béla püspök, me ... Bővebben Királyhágómelléki (nagyváradi) Református Egyházkerület Csernák Béla
1948. június 11. Nagy Nemzetgyűlés elfogadja a bankok, ipari-, szállítási- és bányavállalatok államosítását. (Az álla ... Bővebben Chivu Stoica
1948. június 19. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató-választmányi ülésén (a Román Munkáspárt ill. a Magyar Népi Szöv ... Bővebben Erdélyi Múzeum-Egyesület gr. Bánffy Miklós, Tavaszy Sándor, dr. Csőgör Lajos, Gaál Gábor, Jakó Zsigmond, László Gyula, Szabédi László, Balogh Edgár, Török Zoltán
1948. szeptember 21. Bukarestben Antos István budapesti pénzügyminisztériumi államtitkár és Alexandru Iacob pénzügyminisz ... Bővebben Bukarest Antos István, Alexandru Iacob,
1970. február 25. Kolozsváron meghal Nagy Albert (Torda, 1902.) festőművész. Tanulmányait Budapesten és Olaszországban ... Bővebben Kolozsvár Nagy Albert
1972. április 1. Király Károly Kovászna megyei első titkár lemond a tisztségéről. Lemondását nagy nehezen elfogadják ... Bővebben Káránsebes, Marosvásárhely, Szászrégen, Fakitermelő és Fafeldolgozó Kombinát Király Károly, Nagy Ferdinánd,
1976. október 5. Nicolae Ceauşescu munkalátogatáson Hargita megyében jár. Csíkszeredában tartott beszédében bejelenti ... Bővebben Csíkszereda Nicolae Ceauşescu,
1984. szeptember elfogadják az „illetékesek” Gáll Ernő lemondását a Korunk főszerkesztői posztjáról. Október 1-től az ... Bővebben Gáll Ernő, Rácz Győző
1988. szeptember 1. Hatvanhét pedagógust helyeznek Hargita megyébe, ebből csak egy magyar nemzetiségű. Hargita megye