Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. augusztus 25. Marosvásárhely körzetében a román határőrség kisebb erőkkel betör magyar területre. A magyar határőr ... Bővebben Marosvásárhely, Úz völgye Gyulafehérvári Csendőrfelügyelőség
1944. szeptember 1. A magyar kormány tiltakozó közleményt ad ki, mivel tudomására jut, hogy a dél-erdélyi hatóságok augu ... Bővebben Tîrgu-Jiu, Lugos, Belényes, Nagyhalmágy Buthy Sándor, Olosz Lajos
1944. szeptember 12. Moszkvában a román delegáció aláírja a Szovjetunióval a román–szovjet fegyverszüneti szerződést. A s ... Bővebben Moszkva, Gyergyószentmiklós, Aurel Aldea, Vitéz Szurmay Lajos
1944. szeptember 15. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Rektori Tanácsának ülésén elhatározzák, hogy „az erdélyi ... Bővebben Sepsiszentgyörgy, Háromszék vármegye, Csík vármegye, Maros-Torda vármegye, Kolozs vármegye Ferenc József Tudományegyetem, Csendőrség Főfelügyelősége Miskolczy Dezső, Buza László, Rajty Tivadar, Haynal Imre, Balogh Ernő,Kristóf György, Gavril Olteanu
1944. szeptember 23. A Belényes melletti Magyarremetén, a visszavonuló magyarok csapatok nyomában megérkező román hadsere ... Bővebben Magyarremete, Kishalmágy, Gyanta Teodor Brîndea, Podosky István, Luby Géza, Tarnay István, Gyárfás László, Forrai Zoltán
1944. október 19. Szétesik a Nemzeti Demokrata Blokk, mivel a Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Liberális Párt elutasít ... Bővebben Földvár, Foksány Nemzeti Demokrata Blokk, Nemzeti Parasztpárt, Nemzeti Liberális Párt, Országos Demokrata Arcvonal
1945. május 5. Hirsch Dezső, bukaresti magyar diplomata információi szerint a román rendőri szervek ettől a naptól ... Bővebben Hirsch Dezső
1949. május végén harmadszor is lefogják Vasvári Aladár brassói római katolikus plébánost. (Már 1944-ben és 1946-ban i ... Bővebben Jilava, Máramarossziget, Feketahalmon Vasvári Aladár
1950. május 23. A kőrösbányai ferences kolostorba internálják dr. Scheffler János szatmár-nagyváradi megyéspüspököt. ... Bővebben Kőrösbánya Scheffler János
1950. június 24. Brádon letartóztatják Tyukody Mihály szatmári római katolikus plébánost, aki futár volt a Kőrösbányá ... Bővebben Brád, Kőrösbánya, Szatmárnémeti, Cernavoda Tyukody Mihály, Scheffler János,
1956. október 31. Temesváron a letartóztatott diáktársaik kiszabadításának követelésével több mint ezer egyetemi hallg ... Bővebben Temesvár, Kisbecskerek