Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. december 1. Kolozsváron „Észak-Erdély ügyeinek intézése” céljából megalakul az ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfe ... Bővebben Kolozsvár, Csík vármegye, Udvarhely vármegye, Marosvásárhely, ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfelsőbb) Tanácsadó Testülete id. Teofil Vescan, Szabédi László
1945. június 3. A Kolozsvári Magyar Tudományegyetem Rektori Tanácsa értekezletet tart, melyen kénytelenek megállapít ... Bővebben Kolozsvár, Arad Kolozsvári Magyar Tudományegyetem
1948. január 25. Népszámlálás (és mezőgazdasági összeírás) kezdődik az országban (február 3-án fejeződik be). A népsz ... Bővebben
1948. augusztus 13. A Monitorul Oficialban megjelenik a Nagy Nemzetgyűlés 197. sz. rendelete, miszerint minden bankot fe ... Bővebben Nemzeti Bank, Takarékpénztár (Casa de Economii şi Cecuri Poştale), a Letéti Pénztár, Országos Ipari Hitelintézet, Erdélyi Kereskedelmi Bank, Fogarasi Hangya Bank, Székelyföldi Kereskedelmi Bank, Pesti Magyar Bank
1956. január 17. Az RMP Politikai Bizottsága létrehoz egy, a KB alárendeltségébe tartozó „nemzetiségi bizottság”-ot. ... Bővebben RMP Politikai Bizottság Vécsei Károly, Fazekas János, Bányai László, Robotos Imre, Kovács György
1956. február 21. Marosvásárhelyen meghal Boga Lajos (Marosvásárhely, 1885.) természettudományi szakíró, szerkesztő. 1 ... Bővebben Marosvásárhely Központi Statisztikai Igazgatóság, Boga Lajos
1956. július 22. Az Előre beszámol arról, hogy Farczády Elek, a marosvásárhelyi Bolyai Könyvtár (Teleki Téka) vezetőj ... Bővebben Marosvásárhely Bolyai Könyvtár (Teleki Téka) Farczády Elek, Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Kelemen Lajos, Pataki József
1960. december 17. Az RMP Politikai Bizottsága megtárgyalja az ország közigazgatási beosztásának újabb módosításáról ké ... Bővebben Bukarest RMP Politikai Bizottsága Nicolae Ceauşescu
1962. október a helyi hatóságok – Nagy Gyula kolozsvári református püspök hozzájárulásával – városrendezés ürügyév ... Bővebben Brassó Nagy Gyula, Alpári Ignác
1966. március 15. Népszámlálást tartanak Romániában. Az ország összlakossága a végleges adatok szerint tizenkilencmill ... Bővebben
1976. október 5. Nicolae Ceauşescu munkalátogatáson Hargita megyében jár. Csíkszeredában tartott beszédében bejelenti ... Bővebben Csíkszereda Nicolae Ceauşescu,
1977. január 5. Kolozsváron meghal Horváth István (Magyarózd 1909.), költő, regényíró. (Egy részeg rendőrtiszt üti e ... Bővebben Kolozsvár Horváth István
1981. október 10. Megjelenik az Államtanács dekrétuma „a lakosság jó ellátását károsan érintő egyes cselekedetek megel ... Bővebben Államtanács
1982. május 20. Az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága ülésén ismételten heves vita tör ki Fazekas János és Nicol ... Bővebben RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága Fazekas János, Nicolae Ceauşescu, Dăscălescu, Ion Lăncrănjan, Elena Ceauşescu
1984. február 7. Bukarestben meghal Kovács József (Temeskeresztes, 1919.) történész, egyetemi tanár, 1976 és 1984 köz ... Bővebben Bukarest Kovács József
1988. április 5. Cs. Gyimesi Éva, a Babeş-Bolyai egyetem tanára tiltakozó levelet ír Viorica Nicolau tanügyminiszter- ... Bővebben Babeş-Bolyai Tudományegyetem Cs. Gyimesi Éva, Viorica Nicolau
1988. október 1. A román pártvezetés összehívatja a „magyar nemzetiségű román dolgozók” Hargita, Szatmár, és Kolozs m ... Bővebben