Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1948. december 15. Imreh Istvánt, az Erdélyi Tudományos Intézet igazgatóját kinevezik a Bolyai Tudományegyetem Jog- és ... Bővebben Erdélyi Tudományos Intézet, Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdasági Kar Imreh István, Bónis György
1950. február 17. Letartóztatják Lakatos Istvánt, Venczel Józsefet, gr. Teleki Ádámot, Bodor Bertalant, és Pásztai Géz ... Bővebben Lakatos István, Venczel József, gr. Teleki Ádámot, Bodor Bertalant, Pásztai Gézát
1952. augusztus 22. Letartóztatják Bustya Dezsőt (későbbi református lelkész) tizenhét társával együtt. (Többek között: ... Bővebben Illegális Kommunistaellenes Szervezet Bustya Dezső, Bodor Ádám, Palocsay Zsigmond, Asztalos Lajos, Veress Zoltán, Kozma Zsolt,Istenes Gabriella, Telegdi Magda, Keresztes Annamária,
1954. szeptember 19. Bukarestben Románia és Magyarország B-válogattottja mérkőzik meg egymással, és a románok 2:1-re győz ... Bővebben Bukarest Gheorghe Apostol, Constantin Pîrvulescu, Nicolae Ceauşescu, Pataki László,
1956. november 21. Este Budapestre utazik a Gheorghe Gheorghiu-Dej-vezette román párt- és kormánydelegáció. A 22-én és ... Bővebben Budapest Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nagy Imre, Kádár Jénos
1968. március 1. Az RKP Központi Bizottsága rendkívüli plenáris ülését követő nagygyűléseken – a magyar nagykövetség ... Bővebben RKP Központi Bizottsága
1977. január 5. Kolozsváron meghal Horváth István (Magyarózd 1909.), költő, regényíró. (Egy részeg rendőrtiszt üti e ... Bővebben Kolozsvár Horváth István
1979. október 22. Brassóban meghal Jakabos Ödön (Nyújtód, 1940.), aki azzal válik ismertté, hogy 1972–73-ban egyedül – ... Bővebben Brassó Jakabos Ödön, Kőrösi Csoma Sándor
1980. szeptember 7-8. Éjszaka „ismeretlen tettesek” Kolozsvárott lerombolják az Ady–Şincai Líceum (volt református kollégi ... Bővebben Kolozsvár Ady–Şincai Líceum Balogh Edgár, Takács Lajos, Nicolae Ceauşescu
1981. november 16. A Bánffyhunyadon rendezett „béke-nagygyűlésen” tömegverekedés tör ki. A kivezényelt tömeg lehurrogja ... Bővebben Bánffyhunyad
1985. október 14. Hargita megyébe százhuszonhárom új pedagógust helyeznek ki (a tanévkezdés után egy hónappal!), ebből ... Bővebben Hargita megye