Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1945. január 25. A bukaresti Maniu-párti Dreptatea követeli az észak-erdélyi „háborús bűnösök” megbüntetését. (Az egy ... Bővebben Bukarest, Gyalu
1945. február 10. A Monitorul Oficialban megjelenik a 91. sz. törvény a Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunuril ... Bővebben Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (CASBI), az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Ellenőrző Pénztár
1949. február 1. A kultuszminisztérium határozata értelmében „demokrácia ellenes magatartásuk miatt” törlik a költség ... Bővebben Márton Áron, Anton Durcovici, Maczalik Alfréd, Adorján Károly
1951. augusztus 24. Gyulafehérváron letartóztatják Jakab Antalt, a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye ordinárius ... Bővebben Gyulafehérvár Jakab Antal, Erőss Lajos, Adorján Károly, Márton Mózes
1952. augusztus 30. Letartóztatják Jordáky Lajost, a Bolyai Tudományegyetem volt professzorát, a kolozsvári magyar szính ... Bővebben Kolozsvár Jordáky Lajos, Demeter János, Veress Pál, Fodor-Pataky Ádám, Balogh Edgárt,
1953. január 29. Az Igazságban megjelenik Gheorghe Gheorghiu-Dej írása: „A népi demokratikus rendszer további erősödé ... Bővebben Gheorghe Gheorghiu-Dej,
1956. szeptember 29-30. Miron Constantinescu, Fazekas János és Pavel Ţugui, valamint a helyi pártvezetés részéről Dumitru Ni ... Bővebben Agronómia Miron Constantinescu, Fazekas János, Pavel Ţugui, Dumitru Niţov, Vasile Vaida, Asztalos István, Panek Zoltán, Sütő András, Szabédi László, Bányai László, Papp Ferenc, Kovács György
1956. november 4. A kolozsvári magyar pártlapnak vasárnapi különkiadása jelenik meg, melyet teljes terjedelmében a mag ... Bővebben Kolozsvár, Marosvásárhely Bolyai Tudományegyetem Tompa István, Barátosi Jenő, Andrásofszky Tibor, Csőgör Lajos, Dóczy Pál, Puskás György, Miskolczy Dezső
1958. február 20. Romániába indul a Kádár János-vezette magyar párt- és kormányküldöttség. (A látogatás eredeti tervek ... Bővebben Bukarest Kádár János, Apró Antal, Kállai Gyula, Némety Károly, Sebes István, Keleti Ferenc,
1958. augusztus 30. Megjelenik a nagykárolyi Szabadság, a rajoni pártbizottság hetilapjának utolsó száma. (Ez volt az ut ... Bővebben Nagykároly
1958. október 26. A bukaresti Augusztus 23. Stadionban barátságos labdarúgómérkőzést játszik a magyar és román ifjúság ... Bővebben Bukarest Bolyai Tudományegyetem Nicolae Ceauşescu, Keleti Ferenc, Farkas Zoltán, Bunta Péter, Vastag Lajos,
1959. február 19-22. Bukarestben tartják a Román Népköztársaság Diákszövetségeinek II. országos konferenciáját. Az elnöks ... Bővebben Bukarest Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Constantin Pîrvulescu, Leonte Răutu, Koszti István, Nemes István, Kacsó Magda
1959. február 27. és március 1. között Kolozsváron „egyesítési nagygyűléseket” tartanak az Egyetemiek Házában a kolozs ... Bővebben Kolozsvár Egyetemiek Háza, Gáll Ernő, Kerekes Jenő, Jancsó Elemér, Lászlóffy Csaba, Szabédi László, Petru Groza, Nicolae Ceauşescu, Athanasie Joja
1961. augusztus 28. A Maros-Magyar Autonóm Tartomány pártszervezetének plenáris ülésén felmentik Csupor Lajost az első t ... Bővebben Csupor Lajost, Iosif Banc
1967. július 28. Kolozsváron meghal Jancsó Béla (Marosújvár, 1903.), publicista, orvosi szakíró, szerkesztő. Orvosi t ... Bővebben Kolozsvár Jancsó Béla
1973. augusztus Zöld Lajos csíkszeredai újságíró alkotótábort szervez a gyergyószárhegyi ferences kolostor épületébe ... Bővebben Gyergyószárhegy Zöld Lajos
1978. február 13. A Román Televízió magyar adása két és fél óráról három órára nő.   ? 1985. január 1. Bővebben Román Televízió
1980. március 29. Megalakul Ilie Verdeţi kormánya. Ebben az egyik alelnök továbbra is Fazekas János, a néptanácsok pro ... Bővebben Ilie Verdeţi, Fazekas János, Fazekas Lajos, Lőrincz László, Fúró Gyula
1980. június 4-7. Magyar–román írótalálkozót szervez Gyergyószárhegyre Domokos Géza, a Kriterion Kiadó igazgatója és Z ... Bővebben Gyergyószárhegy Kriterion Kiadó Domokos Géza, Zöld Lajos, Beke György, Dumitru Popescu
1981. március közepén Bukarestben az RKP KB Ideológiai Bizottsága egy ördögkúti emlékmű felállításáról tárgyal. (Ördögkúto ... Bővebben Bukarest, Örödgkút, Szárazajta RKP KB Ideológiai Bizottsága Gere Mihály, Fejes Gyula, Dumitru Popescu
1981. június 3. Bukarestben meghal Bányai (Baumgarten) László (Kőrösbánya, 1907.) egyetemi tanár, kutató. Franciaors ... Bővebben Bukarest Bányai (Baumgarten) László,
1983. március 30-31. Összehívják Bukarestben a magyar és a német „nemzetiségi dolgozók tanácsai” országos plénumait. (Eze ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Nagy Ferdinánd, Nicolae Ceauşescu, Domokos Géza, Gálfalvi Zsolt
1983. október 22. Fölmentik a bukaresti A Hét főszerkesztőjét, Huszár Sándort. Az ürügyet az szolgáltatja, hogy a lap ... Bővebben Huszár Sándor, Horváth Andor, Lázár Edit, Barabás István
1984. március 12. A marosvásárhelyi kórházban gyanús eredetű kórban meghal Pálffi Géza székelyudvarhelyi plébános. A S ... Bővebben Marosvásárhely Pálffi Géza
1986. február 2. Berecken meghal Dukát József (Székelykeresztúr, 1916.) gyulafehérvári egyházmegyés pap, pápai káplán ... Bővebben Bereck Dukát József
1987. március 3. Kolozsváron meghal Szabó T. Attila nyelvész, történész (Kolozsvár, 1906.), az Erdélyi Magyar Szótört ... Bővebben Kolozsvár Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Nagy Jenő és B. Nagy Piroska
1987. november 15. Vasárnap, a helyhatósági (néptanácsi) választások napján Brassóban több ezren tüntettek a Ceauşescu- ... Bővebben Brassó, Bukarest Erdélyi Magyar Hírügynökség,
1988. szeptember 6. A temesvári református egyházmegye lelkészi közössége folyamodványában felszólítja a két romániai eg ... Bővebben Temesvár