Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. október 19. Szétesik a Nemzeti Demokrata Blokk, mivel a Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Liberális Párt elutasít ... Bővebben Földvár, Foksány Nemzeti Demokrata Blokk, Nemzeti Parasztpárt, Nemzeti Liberális Párt, Országos Demokrata Arcvonal
1944. november 27. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa kisebbségügyi miniszter a kolozsvári Tribuna Poporului-nak adott interjújá ... Bővebben Gheorghe Vlădescu-Răcoasa
1945. január 22. A szovjet katonák a Szatmár megyei Beréből 16 református magyar férfit, mint „partizánt” elhurcolnak ... Bővebben Bere, Krasznabéltek, Sándorfalva
1945. január 26-30. Bukarestben kongresszust tartanak az Egyesült Szakszervezetek. Megalapítják a Általános Szakszerveze ... Bővebben Bukarest, Egyesült Szakszervezet, Általános Szakszervezeti Szövetség, Szenkovits Sándor, Gheorghe Apostol, Lakatos István, Jordáky Lajos
1945. február 27. Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes. Este kihallgatáson vesz ... Bővebben Bukarest Andrej J. Visinszkij, Mihály király, Rădescu, Petru Groza, Barbu Ştirbeyt,
1946. január 14. A marosvásárhelyi Szabad Szó közli a Bolyai Tudományegyetem rektori tanácsának fölhívását Erdély mag ... Bővebben Marosvásárhely Bolyai Tudományegyetem
1947. október 15. A Királyhágómelléki (nagyváradi) Református Egyházkerület közgyűlésén lemond Csernák Béla püspök, me ... Bővebben Királyhágómelléki (nagyváradi) Református Egyházkerület Csernák Béla
1948. március 25. A Magyar Köztársaság Követsége élén Gyöngyössy István ideiglenes ügyvivő helyét Széll Jenő veszi át, ... Bővebben Magyar Köztársaság Követsége Gyöngyössy István, Széll Jenő
1954. szeptember 14. A máramarosszigeti börtönben meghal az 1950-ben letartóztatott dr. Boga Alajos (Csíkkozmás, 1886.) g ... Bővebben Máramarossziget dr. Boga Alajos,
1954. december 7. Sinfalván éjjel letartóztatják az 1953-ban büntetésből oda telepített – Márton József csíkszentsimon ... Bővebben Sinfalván Márton József,
1957. szeptember 24. Kolozsváron megkezdődik a Dobai-csoport pere. A vádlottak: Dobai István kolozsvári jogász, Varga Lás ... Bővebben Kolozsvár Dobai István, Varga László, Komáromi József, Kertész Gábor, Bereczki András, Gazda Ferenc, Nagy József, Dobri János, László Dezső, Márton Áron, Németh László, Tamási Áron
1964. nyarán visszamegy Magyarországra a magyar állampolgárságú dr. Miskolczy Dezső agysebész, a kolozsvári Feren ... Bővebben dr. Miskolczy Dezső
1964. október 9. A tokiói olimpián Magyarország labdarúgó csapata 2:0-ra legyőzi Románia válogatottját. (Románia olim ... Bővebben Tokió
1967. július 14. Az RKP Politikai Bizottságának ülésén megfogalmazzák a közigazgatási rendszer módosításának irányelv ... Bővebben Bukarest RKP Politikai Bizottsága,
1967. július 28. Kolozsváron meghal Jancsó Béla (Marosújvár, 1903.), publicista, orvosi szakíró, szerkesztő. Orvosi t ... Bővebben Kolozsvár Jancsó Béla
1968. november 7-8. Sorra megalakulnak a magyar és német „nemzetiségi dolgozók” megyei tanácsai. A „magyar dolgozók” tan ... Bővebben
1973. július 28. Csíkszeredában felavatják Nagy Imre képzőművész állandó kiállítótermét, emlékházát. Az avatóbeszédet ... Bővebben Csíkszereda Nagy Imre, Sütő András
1973. augusztus 20. Öngyilkos lesz Szőcs Kálmán nagy reménységű költő. A magyar nagykövetség információi és a hátrahagyo ... Bővebben Szőcs Kálmán
1974. október 6. Aradon koszorúzást tartanak a kivégzett tábornokok emlékoszlopánál. A százhuszonötödik évfordulóra v ... Bővebben Arad
1977. január 6. A budapesti külügyminisztérium román referatúráján készült feljegyzés szerint „román részről szorgal ... Bővebben Budapest
1983. január 5. Kolozsváron meghal Nagy István (Csíkszereda, 1907.) karmester, zenetanár, hegedűművész. Budapesten a ... Bővebben Kolozsvár Nagy István
1985. december megszűnik a Művelődés folyóirat (és német társalapja), helyette egy ívnyi magyar (ill. német) nyelvű ... Bővebben
1987. január 20. Aurel Costeát nevezik ki Hargita megyei elsőtitkárnak Szász József helyére, akit Krassó-Szörény megy ... Bővebben Aurel Costea, Szász József
1989. szeptember 15. A Temesvár környéki Vadászerdőben holtan találják Újvárossy Ernőt, a helyi református gyülekezet akt ... Bővebben Vadászerdő Újvárossy Ernő, Tőkés László