Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. október 2. Egy nagy erejű szovjet támadás Nagyvárad déli széléig jut, de a 12. honvéd tartalékhadosztály és ném ... Bővebben Nagyvárad
1944. október 4. Vincze Jánosnak, az RKP Brassó tartományi titkárának kezdeményezésére aktivizálódik a MADOSZ Kurkó G ... Bővebben Dél-Erdély, Torda Vincze János, Kurkó Gyárfás,
1944. október 31. Csernyikov tábornok – egy előző napi moszkvai távirati utasításra hivatkozva – utasítja a román admi ... Bővebben Nagyvárad Csernyikov
1944. november 8. Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes, aki este találkozik Cons ... Bővebben Bukarest Andrej J. Visinszkij, Constantin Vişoianu
1945. április 20. Megjelenik az Erdélyi Gazda, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület havi lapjának 1945/1–3 összevont ... Bővebben Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület Kós Balázs, Kakassy Endre,
1945. szeptember 16. Egészségügyi okokra hivatkozva visszamegy Budapestre Haynal Imre professzor, aki 1944. szeptemberébe ... Bővebben Budapest, Kolozsvár Ferenc József Tudományegyetem Haynal Imre,
1949. július 29. A vallásügyi miniszter 810. sz. rendelete (mely másnap jelenik meg a Monitorul Oficiálban) feloszlat ... Bővebben
1951. az év folyamán többek közt megjelenik Asztalos István Tizennégyökrös gazdák című riportkötete, Nagy Istvánnak A leg ... Bővebben Asztalos István, Nagy István, Szemlér ferenc
1952. szeptember 6. Eltávolítják a Bolyai Tudományegyetemről Jakó Zsigmond történelem- és Szabó T. Attila nyelvész profe ... Bővebben Bolyai Tudományegyetem, Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila, Benkő Samu, B. Nagy Margit, Hajós József, Csehi Gyula, Tordai Zádor, Nagy István, Bányai László, Vörös Zászló,
1952. szeptember 27. Megjelenik a 331/1952 törvény az ország új gazdasági-adminisztratív beosztásáról. A tartományok szám ... Bővebben Csupor Lajos, Bugyi Lajos, Sütő András, Pataki ászló,
1952. november 30. Nemzetgyűlési választásokat tartanak az országban. Az eddigi harminckilenc magyar képviselő helyett ... Bővebben Juhász Lajos Arad, Vass Gizella, Bányai László, Szenkovics Sándor, Ady László, Csupor Lajos, Fazekas János, Goldberger Miklós, Kovács György, Ottrok Ferenc, Szövérfi Zoltán
1952. december 6. A jilavai börtönben meghal Scheffler János (Kálmánd, 1887.) szatmári római katolikus megyéspüspök.   ... Bővebben Jilava Scheffler János,
1955. március 25. Letartóztatják P. Gurzó Anaklét ferences atyát, az ún. „békepapi mozgalom”-mal szembeni ellenállás e ... Bővebben P. Gurzó Anaklét
1955. május 31. A Bolyai Tudományegyetem fennállásának 10. évfordulója alkalmából az egyetem tudományos tanácsa dísz ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem, Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Demeter János, Gáll Ernő
1955. július 9. Baróton este letartóztatják Simonfi Andor gyergyóalfalvi káplánt. (Simonfit Dukát József bízta meg a ... Bővebben Barót Simonfi Andor, Dukát József, P. Gurzó Anaklét,
1956. szeptember 9. Megjelenik a budapesti Szabad Népben Pándi Pálnak a „Közös dolgainkról” című, az erdélyi magyarságga ... Bővebben Budapest Pándi Pál, Keleti Ferenc, Méliusz József
1957. március 20. A gyulafehérvári vasútállomáson – Márton Áron római katolikus püspöktől jövet – letartóztatják Dobai ... Bővebben Gyulafehérvár Márton Áron, Dobai István, Jordáky Lajos, Chivu Stoica, Emil Bodnăraş, Mogyorós Sándor, Petre Borilă, Miron Constantinescu, Alexandru Bârlădeanu, Ştefan Voitec, Alexandru Drăghici, Grigore Preoteasa, Aurel Vijoli, Gheorghe Diaconescu
1968. május 18. A budapesti Élet és Irodalomban ismertetik a Magyar Írók Szövetsége Kritikai Szakosztályában megrend ... Bővebben Budapest Román Írószövetség, Magyar Írószövetség Domokos Géza, Huszár Sándor, Szász János
1974. október 6. Aradon koszorúzást tartanak a kivégzett tábornokok emlékoszlopánál. A százhuszonötödik évfordulóra v ... Bővebben Arad
1977. július 1. Hivatalosan „megszűnik” Romániában a cenzúra – valójában rafináltabb lesz, mint addig volt. A korább ... Bővebben Sajtóigazgatóság,
1982. május 21. Megalakul Constantin Dăscălescu kormánya. Ebben az egyik alelnök Fazekas Lajos, 1982. november 3-án ... Bővebben Constantin Dăscălescu, Fazekas Lajos
1982. november 24. Petre Enache, az RKP KB titkára, aki a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa felügyeletét is ellátja, ... Bővebben Petre Enache, Domokos Géza
1984. június 4. Sepsiszentgyörgyön a déli órákban felrobban egy négy-öt dinamitrúdból álló robbanószerkezet a sepsis ... Bővebben Sepsiszentgyörgy Ion Hanches, Harmati András
1984. szeptember 3. Gyergyószentmiklóson öngyilkos lesz Böjte Balázs vasúti forgalmista, aki több beadványt küldött a kü ... Bővebben Gyergyószentmiklós Bőjte Balázs
1987. március 3. Kolozsváron meghal Szabó T. Attila nyelvész, történész (Kolozsvár, 1906.), az Erdélyi Magyar Szótört ... Bővebben Kolozsvár Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Nagy Jenő és B. Nagy Piroska