Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1925. július 21- A PMH budapesti tudósítója e napon datált cikkében a Benes által a prágai szenátusban mondottakból i ... Bővebben A csehszlovák kormány illetőségi javaslatai sohasem érkeztek meg Budapestre. PMH,1925. július 22.,4. p.
1927. december 17. A Stefani-ügynökség közlése szerint e napon parafálják a modus vivendit (nem konkordátumot!), a Marm ... Bővebben Prága és a Vatikán megegyezett – de Marmaggi nem tér vissza Prágába. PMH,1927. december 20.,[??] p.
1936. augusztus 28. A PMH 27-i keltezésű híre a Poledni List cikkét kivonatolja,mely szerint ismeretes,hogy az elnökvála ... Bővebben Nincs megegyezés a Vatikánnal'. PMH,1936. augusztus 28.,2. p.
1937. január 29. 29-i hír a Poledni List jeletése alapján: A közelmúltban a nunciatúrára hívták Světlik kanonokot,a C ... Bővebben A nuncius szemrehányást tett Světlik kanonoknak,a cseh néppárt szovjetbarát külpolitikusának. PMH,1927. január 30.,3. p.