Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1922. június 10. A PMH véleményeket közöl a prágai népszövetségi kongresszusról. Nyilatkozók: Mayr Harting német szen ... Bővebben Vélemények a kongresszusról. PMH,1922. 10. 2. p.
1922. július 17. Ungváron közgyűlést tart a Ruszinszkói Földbirtokosok Országos Szövetsége. Memorandumot fogalmaznak ... Bővebben (A ruszinszkói birtokosok követelik a földreform megváltoztatását. PMH,1922. július 20.,6. p.),
1922. július 19. A PMH híre szerint néhány nappal korábban a Nemzeti Demokrata Párt Horazdiovicéban [?] népgyűlést ta ... Bővebben Kramár a hadikölcsönökről és a kormányválságról. PMH,1925. július 19.,3. p.,
1922. július 20. A PMH vezércikke előkészíti a magyar városokban a hónap utolsó napjaiban tartandó iskolaügyi tünteté ... Bővebben Flachbarth Ernő (Fl.): A magyar iskolák Szlovenszkón és Ruszinszkóban. PMH,1922. július,[1.] p.
1922. július 28. A PMH vezércikkében elbúcsúzik Béla Henrik főszerkesztőtől,aki 'a mai napon' távozik Prágából,mert a ... Bővebben cím pótlandó,PMH,1922. július 28.
1922. július 30. A Szlovenszkón és Ruszinszkón az iskolaügyi akció keretében szervezett ungvári,84 szülő által kezdem ... Bővebben [cím pótlandó]PMH,1922. július 30.,2. p.
1922. augusztus 1. [6.!!!]ZABAR A DÁTUMBABN Ezen a napon 5 városban terveztek népgyűlést a magyar iskolák ügyében. Ezek közül a kassait a hatósá ... Bővebben A magyarság iskolaügyi akciója. PMH,1922. augusztus 1., Miért tiltották be az ungvári gyűlést? Uo. 2. p.
1922. november 29. Budapesten az árucsereforgalmat érintő cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások kezdődtek. Bővebben Ujra megkezdődtek a cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások. PMH,1922. november 30. [1.] p.
1923. január 24. A Lidové noviny bírálja a nagymegyerendszer gyakorlati kivitelezését.Magát a közigazgatási átszervez ... Bővebben A nagymegyerendszert kritizálja a Lidové noviny. PMH,1923. január 25.,2. p.
1926. január 20. Losoncon eltemették a 42 esztendős korában elhunyt Rakottyai Gyulát,akinek korábban nagy szerepe vo ... Bővebben Rakottyai Gyula. PMH,1926. január 21.,3. p.
1927. március 2. Küldöttség hozza föl Prágába a Központi Orosz Nemzeti Tanács egy nappal korábban elkészült memorandu ... Bővebben A Központi Orosz Nemzeti Tanács memorandumát küldöttség hozza Prágába. PMH,1927. március 3.,2. p.
1927. Szeptember 15. A Rothermere-akció kapcsán a Csehszlovák Nemzeti Demokrata Párt szervezésében,de más pártbeli vezető ... Bővebben Tüntető népgyűlés Prágában a Rothermere-akció ellen. PMH,1927. szeptember 17.,3. p., Zoch püspök támadása a Prágai Magyar Hírlap ellen. PMH,1927. szeptember 18. 3. p., Zoch püspök és a Prágai Magyar Hírlap. 1927. szeptember 22.,3. p.
1927. december 22.? A rozsnyói kultúrházak 8 éve katonai célokra vannak lefoglalva. A PMH híre szerint Michal Bubnič roz ... Bővebben Pallas Athenae – Mars bilincseiben. PMH,1927. december 23.,4. p.
1928. január 19. 63 éves korában meghal Kovaliczky Zénó,az eperjesi görög katolikus székeskáptalan nagyprépostja. Bővebben Kovaliczky Zénó halála. PMH,1928. január 24.,3. p.
1928. január 31. A PMH a berlini Vossische Zeitung alapján közli,hogy a cseh–magyar vegyes bíróság ítéletet hirdetett ... Bővebben A nemzetközi vegyes biróság elutasitotta Hadik gróf keresetét. PMH,1931.,február 1.,3. p.
1928. október 4. Szikay Ferenc válaszol a Kassai Napló (K. N.-ként jelöli) szeptember 13-i számában megjelent cikkre, ... Bővebben Sziklay Ferenc: 'a Baumgarten alapítvány és a szlovenszkói magyar írók'. PMH,1928. október 4.,4. p. '
1928. október 7. A közeledő országos és járási képviselő-testületi választások terminusaiban a koalíciós pártok valós ... Bővebben Hlinka csendőrszuronyok védelme alatt bizonyítgatta Nagyszombatban,hogy nem árulta el az autonómiát. PMH,1928. október 9.,3. p.
1928. október 27–28. Prágában nagyszabású,katonai szemlével egybekötött ünnepségsorozaton emlékeznek meg a köztársaság fe ... Bővebben Masaryk jubiláris üzemetében nyilatkozik a revizióról és a kisebbségi kérdésről. PMH,1928. október 30.,[1]–2. p.
1928. október 29. A PMH október 29-i keltezésű híre a Lidové Novinyből idézi Scotus Viator Csehszlovákia tíz év után c ... Bővebben Scotus Viator jogosultaknak ismeri el a magyarság panaszait. PMH,1928. október 30.,2. p.
1933. január 5. A Magyar Nemzeti Párt elnöki tanácsának pozsonyi ülésén határoznak a Blanár Béla halálával megüresed ... Bővebben Salkovszky Jenő dr.,majd Halmi Béla dr. lép Blanár Béla dr. tartománygyülési mandátumának örökébe. PMH,1933. január 8.,2. p.
1933. október 4. A betiltott PMH helyett új sajtóorgánum jelenik meg,az első szlovenszkói 'információs lap'. Címe: Na ... Bővebben Az uj lap. PMH,1933. október 4.,[1.] p.
1934. július 12. Keresztúry [József] magyar szenátor a sajtótörvény-javaslat szenátusi vitájában bírálja a tervezet e ... Bővebben Keresztury a csorbitatlan sajtószabadságért szállt sikra a szenátusban. PMH,1934. július 12.,5. p.
1935. augusztus 7. Ruzsbachfürdőn agyvérzésben meghalt Kolos Ernő volt bankigazgató,aki az államfordulat idején a kassa ... Bővebben Meghalt Kolos Ernő volt bankigazgató. PMH,1935. augusztus 9.,5.p., Sziklay Ferenc: Kolos Ernő sirjánál. PMH,1935. augusztus 15.,?? p.
1935. október 5. A PMH híre szerint cseh lapok,így a Večer és a Bohemia arra hívják föl a figyelmet,hogy a cseh nemze ... Bővebben A cseh nemzeti szocialisták közeledése a Henlein-párthoz. PMH,1935. október 5.,6. p.
1935. október 9. E napi hír szerint Munkácson új magyar katolikus hetilap jelenik meg Katolikus Élet címmel, felelős ... Bővebben Uj magyar katolikus hetilap. PMH,1935. október 9.,4. p.
1936. február 3. Szabó Lajos,az árpádföldi templom esperes-plébánosa,Rákosszentmihályról templomába utazván misét tar ... Bővebben Váratlanul elhunyt Budapesten Szabó Lajos,volt munkácsi esperes. PMH,1935. február 5.,3. p., R. Vozáry Aladár: Bucsu Szabó Lajostól. PMH,1935. február 7.,5. p. A