Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1923. január 28. Az eperjesi Fekete sasban rendezett Hlinka-párti gyűlésen a megjelent agrár- és hivatalnokpártiak ve ... Bővebben Véres verekedés a Hlinka-párt eperjesi népgyűlésén. PMH,1923. január 30.,3. p.