Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1922. november 26. Ungarisch-Hradischban a Vigadó nagytermében a nemzeti szocialisták,szociáldemokraták és kommunisták ... Bővebben Kramár a fascizmusról. PMH,1922. november 28.,4. p.
1924. július 27. Szent-Ivány József vezércikkben tárgyalja a PMH-ban,hogy szükségszerű a dunai államok gazdasági föde ... Bővebben Szent-Ivány József: A gazdasági helyzet és a külpolitika. PMH,1924. július 21.,[1.] p.
1924. augusztus 27. ? Novak kereskedelmi miniszter látogatása Kassán. Gyárakat tekint meg és találkozik a helyi kereskedel ... Bővebben Tovább a Hotorec által megkezdet úton. PMH,1924. augusztus 28.,2. p.
1925. június 4. A koalíciós lapok – a Ceske Slovo,a Venkov közleményeiből arra lehet következtetni,hogy a koalíció ... Bővebben Svehla lapja a titkos szavazás ellen kezd akciót. PMH,1925. június 5.,5. p.
1925. július 17. Bizalmas' konferenciát tartottak Modoron, Zoch püspök tárgyalt a magyar evangélikus lelkészekkel. A ... Bővebben A magyar evangélikus lelkészek. A modori konferencia – Zoch püspök a Szlovenszkót égető kérdésekről. PMH,1925. július 28.,3. p.
1926. Január 9. Cseh pártok felszólamlása alapján 107 magyarnak a választói névjegyzékből való törlését tárgyalja a ... Bővebben Komáromban visszaverték a magyar választók ellen intézett nacionalista támadást. PMH,1926. január 12.,4. p.
1927. február 27. A Központi Ruszin Nemzeti Tanács Nagygyűlése Nagyszőlősön. Andrej Bródy kijelenti,hogy a ruszinok ne ... Bővebben Máramaros ruszinjai is megmozdultak az autonómiáért. PMH,1927. március 2.,6. p.
1927. augusztus 6. 6-i hír szerint Andrei Hlinka magyarságot támadó beszéde 'Bubnics Mihály' [Michal Bubnič] rozsnyói – ... Bővebben A rozsnyói egyházmegye magyar katolikusai elitélik Hlinka kassai támadását. PMH,1927. augusztus 7.,9. p., Nem Bubnics,hanem Bubics! PMH,1927. augusztus 12.,[1.] p.
1928. január 1. A PMH riportot közöl Látogatás a pozsonyi cenzornál alcímmel. Utólagos cenzúra van életben,a sajtóte ... Bővebben Legtöbbször a Slovákot és a Magyar Néplapot kobozták el 1927-ben Pozsonyban. PMH,1928. január 1.,10. p.
1928. február 7. A PMH szerint az érsekújvári városi 'tanács' legutolsó közgyűlésén a városi főmérnöki hivatal kimuta ... Bővebben Nyolc esztendő alatt több mint ezer lakást építettek Érsekújváron. PMH,1929. február 8.,6. p.
1928. február 9. Városbíró-választás Komáromban. Az első menetben a kommunista jelölt kiesik. A második menetben – Gö ... Bővebben Szociáldemokrata városbírót választott Komárom. PMH,1928. február 11.,3. p.
1928. Október 10. A parlament költségvetési bizottságában Milan Hodža iskolaügyi miniszter válaszol a Néppártnak a szl ... Bővebben Hodzsa a németek kielégítésével megoldottnak tekinti a kisebbségi kérdést. PMH,1927. október 12.,4. p.
1928. November 5. Komáromban Szent Imre herceg ünnepén kerül sor körülbelül negyven magyar katolikus község képviselő ... Bővebben Dél- és Nyugatszlovenszkó katolikus magyarságának hatalmas seregszemléje volt a komáromi alapkőletétel.,PMH,1928. november 7.,5. p.
1929. augusztus 27. A nyár elején Pálóczi Czinke István,a tiszáninneni református egyházkerület püspöke idős kora miatt ... Bővebben Péter Mihályt válastzotta püspökévé a református egyház tiszáninneni kerülete. PMH,1929. augusztus 28.,2. p.
1932. október 31. A PMH e napi beszámolója szerint az új kormány a takarékosságot az állami tisztviselők fizetésének l ... Bővebben Malypetr kormánya letette a fogadalmat és átvette az államügyek vezetését. PMH,1932. november 1.,[1]–2. p., Malypetr kormánya. PMH,1932. november 1.,[1.] p.
1933. március 2. A kommunisták által szervezett 'vörös nap' kudarcba fulladt,a Ruszinszkóra hirdetett fölvonulások kö ... Bővebben Véres vörös nap Volócon. PMH,1933. március 4.,7. p.
1933. március 20. E napon kelt Korláth Endre és társai (valószínűleg később beadott,több mint két hét múlva megjelent) ... Bővebben Interpelláció. PMH,1933. április 6.,2. p.
1933. október 2–3. A Német Nemzetiszocialista Párt hetek óta folyó viszálya a párt három fontos személyiségének – 'Kasp ... Bővebben Végleg megszűnik a német nemzeti szocialista párt Csehszlovákiában. PMH,1933. október 4.,4. p.
1933. október 14. E napi pozsonyi hír szerint a Csehszlovákiai Magyar Tudományos,Irodalmi és Művészeti Társaság régót ... Bővebben A pozsonyi ügyészség elkobozta a magyar Masaryk-akadémia folyóiratának első számát. PMH (Napló),1933. október 15. 3. p.
1934. július 27. Losoncon meghal Herzog Ignác szeszgyáros,földbirtokos,a szlovenszkói közgazdasági élet jeles tagja,a ... Bővebben Herzog Ignác. PMH,1934. július 29.,7. p., Herzog Ignác temetése. PMH,1934. augusztus 1.,7. p.
1934. július 13. Szombathy Viktor egy későbbi átfogó szlovenszkói helyzetkép ígéretét látja a szociográfiai kezdemén ... Bővebben Szombathy Viktor: Két szlovenszkói könyv: Bene község és Léva város monográfiája. PMH,1934. július 13.,8. p.
1935. március 10. A Magyar Szemle novemberi és márciusi számában jelent meg Szvatkó Pál két tanulmánya a szlovák iroda ... Bővebben A szlovák irodalom – magyar szemmel nézve. Részletek Szvatkó Pál tanulmányából. PMH,1935. március 10.,17–18. p.
1935. március 31. A Pozsonyi Művészegyesület Káptalan u. 13. alatti helyiségeiben megnyilt Vaszary János tanítványának ... Bővebben Lőrincz Gyula pozsonyi képkiállitása. 1935. április 2.,8. p.
1935. május 9. A PMH a Poledni List jelentése alapján közli,hogy a Statisztikai Szemle következő számában szerepeln ... Bővebben
1935. május Megdöbbentő hatást váltott ki,hogy a májusi választásokon a Szudétanémet Párt kapta a legtöbb szavaz ... Bővebben Lelkes fiatalemberekkel vivta meg harcát Henlein Konrád,a csehszlovák belpolitika uj csillaga. PMH,1935. május 22.,3–4. p., Az agrárpárt és Henlein 23-23 mandátumot kap a szenátusban. PMH,1935. május 23.,[1.] p., A nagy rejtély. PMH,1935. május 24.,[1]–2. p. –,A magyarság uj képviselői. PMH,1935. május 22.,3. p., A magyarság uj szenátorai. PMH,1935. május 23.,5. p., Új képviselőink. PMH,1935. május 20.,3. p., Uj tartománygyülési képviselőink. PMH,1935. június 9.,5. p.,
1935. június 18. Megalakultak az Országos Keresztényszocialista Párt,a Magyar Nemzeti Párt és a Szepesi Német Párt tö ... Bővebben Megalakult a magyarság pártjainak közös képviselőházi és szenátusi klubja. PMH,1935. június 19. 5. p.
1935. augusztus 1. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Még 1928-ban történt,a köztársaság fönnállásának tizedik ... Bővebben Dr. Rosenberg Mór eperjesi ügyvéd megkezdte fogházbüntetését. PMH,1935. augusztus 1.,7. p.
1935. november 16. A pozsonyi általános nyugdíjbiztosító intézet a szalókai református egyházközségtől követelt hátralé ... Bővebben Egy kárpátaljai református templomra kért árverést a pozsonyi nyugdíjbiztositó intézet. PMH,1935. november 16.,6. p.
1936. március 17. Hónapokig tartó betegség után 65 éves korában Érsekújvárban meghal Kurucz Ferenc,a helyi kisgazda-tá ... Bővebben Kurucz Ferenc. PMH,1936. március 18.,5. p.
1936. december 11. A PMH a Prager Film-Korrespondenz jelentése alapján közli,hogy Magyarország visszavonta a a Jánošíkr ... Bővebben Csehszlovák-magyar filmbéke. PMH,1936. december 11.,8. p.
1937. március 22. A huszti községi képviselő-testület alakuló ülése,megválasztják a községi tanácsot,a városbírót és k ... Bővebben A Kurtyák-párt és a magyarság közös jelöltje lett Huszt első helyettes városbirája. PMH,1937,március 23.,2. p.
1937. március 25. Az Egyesült Párt felhívása:,'A köztársaság elnöke 1937 március 6-án amnesztiarendeletet bocsátott ki ... Bővebben A rendtörvény alapján elitéltek figyelmébe. PMH,1937,1937. március 25.,4. p.
1937. július 28. A PMH hírt közöl arról,hogy a Vatikán hivatalos lapja,az Osservatore Romano,mely ritkán szokott megn ... Bővebben A Vatikán hivatalos lapja Európa kisebbségeiről. PMH,1937. július 28.,2. p.
1937. szeptember 4. A PMH vezércikke a választásokra szerveződő városi pártokat bírálja,melyek a politikamentesség látsz ... Bővebben Városi pártok? PMH,1937. szeptember 2.,[1]–2. p.
1937. október 1. A PMH e napon idézi-interpretálja Szüllő Gézának,a magyar parlamenti klub elnökének a romániai Magya ... Bővebben Szellemi,lelki és politikai közeledés nélkül nem lehet szó komoly gazdasági közeledésről a kisantant és Magyarország között'. PMH,1937. október 1.,3. p.
1938. május 13. Minisztertanácsi ülés Prágában, megállapítják,hogy a nemzetiségi statútumra vonatkozó előkészületek ... Bővebben A kormány erélyes intézkedéseket igér a terror ellen. PMH,1938. május 15.,4. p.