Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1922. június 26. A Szlovenszkói és Ruszinszkói Református Egyház Egyetemes Konventjének megbízásából küldöttség érkez ... Bővebben A református egyház helyzete Cseh-Szlovákiában. PMH,1922. június 29.,[1.] p., Péter Mihály: Egyházi élet. PMH,1922. június 14.,3. p.
1925. január 27. A PMH idézi a Lidové Novinyból: 'A pásztorlevél kiadása előtt két nappal tudomására jutott a kormány ... Bővebben A kormány tudomásával történt a pásztorlevél kihirdetése. PMH,1925. január 27.,[1.] p.
1925. május 1. A PMH cikke szerint a szlovenszkói magyar evangélikusok orgánuma 'legújabb számában' az egyházi ünne ... Bővebben Az ünnepnapok eltörlése és az evangélikusok. PMH,1925. május 1.,[1.] p.
1927. október 15.. A PMH ismerteti a Národni politika 'értesülését',mely szerint a Bund der Landwirte benyújtotta Josef ... Bővebben Mayer és Hanreich ellen beadták a peticiót. PMH,1927. október 16.,9. p.
1927. december 22.? A rozsnyói kultúrházak 8 éve katonai célokra vannak lefoglalva. A PMH híre szerint Michal Bubnič roz ... Bővebben Pallas Athenae – Mars bilincseiben. PMH,1927. december 23.,4. p.
1923. december 23. Kassa város képviselő-testülete az elhunyt Polák Gyula helyére megválasztja alpolgármesternek Tost B ... Bővebben Tost Barna – Kassa város uj alpolgármestere. PMH,1927. december 25.,13. p.
1932. október 20 A Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség közgyűlése Pozsonyban Bándy Endre lévai főesperes mint e ... Bővebben Protestánsok vagyunk és nem türünk elnyomást – mondotta Szent-Ivány a Magyar Evangélikus Szövetség pozsonyi jubiláris közgyülésén. PMH,1932. október 21.,3. p.