Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1933. szeptember 10. Tarján Ödön a PMH vezércikkében válaszol Štefan Osuský néhány nappal korábbi beszédére,melyben a Cse ... Bővebben Tarján Ödön: Osusky,a kuruzsló. PMH,1933. szeptember 10.,[1]–2,. p.
1933. december 7. Bekövetkezett a munkanélküliség idény szerinti várt növekedése. Novemberben az egy évvel korábbi 608 ... Bővebben Csehszlovákia az egyetlen ipari állam,ahol nem csökkent a munkanélküliség. PMH (Napló),december 8.,8. p.
1935. december 15. Nyilvánosságra Hozzá Masaryk köztársasági elnök 14-én Lanában írt s a miniszterelnökhöz intézett lev ... Bővebben Masaryk elnök lemondott. PMH,1935. december 15.,[1]–3. p.
1936. július 16. Giiller János az országos választmány ülésén szóvá teszi a rozsda,az árvíz és a hosszú,tartós esőzés ... Bővebben Giller János közbenjárására segélyt fognak kapni az elemi kárt szenvedett csallóközi gazdák. PMH,1936. július 17.,2. p.
1937. március 16. Az iskolaügyi minisztérium sajtószolgálatának jelentése szerint ez évben 110 elemi iskolai épületet ... Bővebben 87 szlovenszkói és kárpátaljai iskola kap uj épületet. PMH,1937. március 16.,2. p.
1937. április 11. A PMH beszámol Esterházy János rendtörvényes ügyének lezárultáról. 1934-ben a 'köztársaság védelmérő ... Bővebben Megszüntették az Esterházy János elleni rendtörvényes eljárást. PMH,1928. április 11.,5. p.
1937. június 3. Franke iskolaügyi miniszter a képviselőház kulturális bizottságában expozét tart a körzeti polgári i ... Bővebben Szlovenszkón 50,Kárpátalján 37 százalékos hiány van képesitett polgári iskolai tanárokban. MH,1937,június 5.,4. p.
1937. július 27. A PMH vezércikkében Farkas István – korábbi idevágó munkásságát,PMH-beli vezércikkét felidézve – csa ... Bővebben Farkas István: Iskolakultúra. PMH,1937. július 27. [1.] p.
1938. július 30. A PMH szerint Runciman érkezésének hírére a nemzetiségi javaslatok véglegesítése fölgyorsul, a lord ... Bővebben Runciman megérkezéséig a kormány gyors iramban elkészíti a nemzetiségi javaslatokat. PMH,1938. július 30.,[1.] p.