Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1922. július 19. A PMH híre szerint néhány nappal korábban a Nemzeti Demokrata Párt Horazdiovicéban [?] népgyűlést ta ... Bővebben Kramár a hadikölcsönökről és a kormányválságról. PMH,1925. július 19.,3. p.,
1923. január 28. Az eperjesi Fekete sasban rendezett Hlinka-párti gyűlésen a megjelent agrár- és hivatalnokpártiak ve ... Bővebben Véres verekedés a Hlinka-párt eperjesi népgyűlésén. PMH,1923. január 30.,3. p.
1925. június 19. A Národni Listy szerint Szlovenszkó két új címzetes püspökének – Pavol Jantausch, Joseph Carsky – ... Bővebben Koalíciós támadás a Vatikán ellen a két új szlovenszkói püspök kinevezése miatt. PMH,1925. június 20.,5. p.
1925. december 18. Franciscy Lajos kanonok,az OKP szenátora cikkben tárja fel a Vatikánnak és a Csehszlovák Köztársasá ... Bővebben Franciscy Lajos: Csehszlovákia és a Vatikán. PMH,1925. december 18.,4. p.
1928. január 31. A PMH a berlini Vossische Zeitung alapján közli,hogy a cseh–magyar vegyes bíróság ítéletet hirdetett ... Bővebben A nemzetközi vegyes biróság elutasitotta Hadik gróf keresetét. PMH,1931.,február 1.,3. p.
1936. március 17. Hónapokig tartó betegség után 65 éves korában Érsekújvárban meghal Kurucz Ferenc,a helyi kisgazda-tá ... Bővebben Kurucz Ferenc. PMH,1936. március 18.,5. p.
1937. július 28. A PMH hírt közöl arról,hogy a Vatikán hivatalos lapja,az Osservatore Romano,mely ritkán szokott megn ... Bővebben A Vatikán hivatalos lapja Európa kisebbségeiről. PMH,1937. július 28.,2. p.