Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1922. július 3. Martin Micura szlovenszkói teljhatalmú miniszter Komáromban járt a nyomor tanulmányázásának céljából ... Bővebben Micura miniszter és a komáromi küldöttek. PMH,1922. július 16.,5. p.
1922. július 20. A PMH budapesti szerző által írt cikke tételesen bizonyítja a csehszlovák–magyar gazdasági kapcsolat ... Bővebben Bizony László: A cseh-magyar gazdasági egymásrautaltság. PMH,1922. július 20.,6. p.)
1922. november 29. Budapesten az árucsereforgalmat érintő cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások kezdődtek. Bővebben Ujra megkezdődtek a cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások. PMH,1922. november 30. [1.] p.
1923. január 8. A prágai esküdtbíróság megkezdi a brünni kémkedési ügy főtárgyalását. A vádirat szerint dr 'Baeran A ... Bővebben Baeran a vádlottak padján. PMH,1923. január 9.,[1]–2. p.
1923. január 8. 8-án fogalmazott hír szerint a Lidové Noviny arról értesült,hogy a minisztertanács a leghatározottab ... Bővebben A Rasin elleni merénylet és a köztársaság védelme. PMH,1923. január 9.,2. p.
1923. január 27. A PMH rimaszombati tudósítójának távirata 27-éről: 'Gömör és Nógrád határszélén a salgótarjáni kőszé ... Bővebben Gömöri és nógrádi magyar bányamunkásokat visznek a Ruhrvidékre. PMH,1923. január 28.,5. p.
1924. július 10. A Pravo Lidu e napon megjelent híre szerint a cseh katolikusok Péter-Pál napi búcsúján a főváros mel ... Bővebben A cseh szociáldemokrata párt a pápai nuncius eltávolítását követeli. PMH,1924. július 11.,[1.] p.
1924. július 27. Szent-Ivány József vezércikkben tárgyalja a PMH-ban,hogy szükségszerű a dunai államok gazdasági föde ... Bővebben Szent-Ivány József: A gazdasági helyzet és a külpolitika. PMH,1924. július 21.,[1.] p.
1925. Január 22. A 'cseh szocialisták' [nyilvánvalóan a szociáldemokraták] klubja határozatban követeli a kormánytól, ... Bővebben A cseh szocialisták meg akarják vonatni az államsegélyt a pásztorlevelet kihirdető lelkészektől. PMH,1925. január 22.,[1.] p.
1926. március 22. E napra dátumozott tudósítás szerint a kormány támogatására alapított Csánki-párt bomlófélben van, m ... Bővebben Nagytakaritás a Csánki-pártban. PMH,1926. március 23.,5. p.
1927. november 28. Scotus Viator – Robert William Seton-Watson – a PMH híre szerint több meg nem nevezett szlovák lapba ... Bővebben Scotus Viator cikksorozatot ir Rothermere ellen a szlovák lapokban. PMH,1927. november 29.,4. p.
1927. december 4. A Voggenreiter Verlag magyar osztálya közli,hogy megjelent Győry Dezső Új arcu magyarok című versesk ... Bővebben Győry Dezső: Uj arcu magyarok. PMH,1927. december 4.,12. p.
1928. január 19. A Csehszlovák Távirati Iroda híre: esküt nem tett,elbocsátott szlovenszkói és ruszinszkói tisztvisel ... Bővebben A hágai vegyes döntőbiróság illetéktelennek nyilvánitotta magát az elbocsátott tisztviselők a csehszlovák állam ellen inditott perében. PMH,1928. január 20.,[1.] p.
1928. január 27. A Könyvbarátok Társasága három éve működik. Eddig a Voggenreiter Verlaggal (Berlin) közösen adta ki ... Bővebben A Könyvbarátok Társasága harmadik évébe lépett. PMH,1928. január 27.,9. p.
1928. október 25. Minthogy sok embert érint,a PMH szó szerint közli az iskolaügyi minisztérium 1928. július 14-én kia ... Bővebben A magyar főiskolai diplomák nosztrifikálásának kérdéséhez. PMH,1928. október 25.,9. p.
1932. április 16- A PMH közli a Szentiváni Kúriával összefüggésben kiírt pályázatok eredményeit,illetve állapotát. Est ... Bővebben Ujból négy szlovenszkói irót jutalmaztak a Szentiváni Kuriával kapcsolatosan kiirt irodalmi dijakból. PMH,1932. április 16.,13. p.
1933. április 23. A PMH beszámol a centralista és az ellenzéki (szlovák) lapokban a közelgő Pribina-ünnepségek kapcsán ... Bővebben Szlovák volt-e Pribina herceg,a nyitrai ősi templom építője? PMH,1932. április 23.,9. p.
1933. szeptember 11–14. Andrej Hlinka 11-én levelet intéz Pietro Ciriaccihoz,melyben közli,hogy a Szlovák Néppárt elnöksége ... Bővebben Messzemenő politikai következmények várhatók a nuncius Hlinkához intézett levelével kapcsolatban. PMH,1933. szeptember 16.,3. p.
1933. október 5. A Népszövetségben,Genfben Baranyai Zoltán magyar delegátus vitába száll Edvard Benešsel. Csatlakozik ... Bővebben A faji,vallási és nyelvi kisebbségekkel igazságosan és türelmessen [sic!] kell bánni.' PMH,1933. október 6.,3. p.
1934. július 8. Jaross Andor,a Magyar Nemzeti Párt egyik vezetője vezércikkben próbálja értelmezni értelmezi a német ... Bővebben Jaross Andor: Mi történt Németországban? PMH,1934. július 8.,[1.]–2. p., Falhauber biborost letartóztatták? PMH,1934. július 8.,[1.]–2. p
1934. augusztus 24. Este 1/4 9 órakor Karel Englis volt pénzügyminiszter,a Csehszlovák Nemzeti bank kormányzója rádióbes ... Bővebben Englis bejelenti a csehszlovák pénzpiac angol mintára készülő reformját. PMH,1934. július 25.,3. p.
1934. augusztus 21. A pozsonyi Müvészegyesület az egyesület 50 éves fennállása alkalmából október 1.-től 15.-ig jubilári ... Bővebben Felhivás a szlovenszkói magyar müvészekhez. PMH,1934. augusztus 21. 8. p.
1935. február 23. Február 23-áról származó munkácsi hír szerint ruszinszkói rabbik négynyelvű kiáltványt adtak ki konk ... Bővebben A ruszinszkói rabbik éleshangu kiáltványt adtak ki a héber iskolák ellen. 1935. február 24.,7. p.
1929. szeptember 12. A Lidová Noviny egyik közleménye (a PMH másnapi híre szerint) azt tárgyalja,hogy a Podkatpatska Rusz ... Bővebben A ruszin földmivesszövetség táviratban emlékezteti a népszövetséget Ruszinszkó autonómiájáról adott ígéretére. PMH,1929. szeptember 13.,5. p.
1935. szeptember 8. A PMH közölni kezdeni Komlós Aladár Neró és a VII. b. című maradandó értékű,Karinthy Frigyes által i ... Bővebben Komlós Aladár: Nero és a VII. b. Regény. [1. rész.] PMH,1935. szeptember 8.,2. p.
1935. október 24. Prágában,24-én fogalmazott hír szerint már korábban történt kezdeményezés egy szervezet alapítására ... Bővebben A pozsonyi MAKK akciója az Országos Magyar Könyvtári Szövetség érdekében. PMH,1935. október 25.,4. p.
1936. április 13. Húsvét hétfőjén a [pozsonyi?] rádió helyszíni közvetítést ad Nyitragerencsérről,a nyitra-barsi féls ... Bővebben A nyitravölgyi palócság husvétja a rádióközvetités tükrében. PMH,1936. április 16.,8. p.
1936. május 29. Hír a PMH-ban: a belügyminisztérium az elhunyt Török Pál kommunista képviselő helyére Fuščič Vaszily ... Bővebben Uj kommunista képviselő. 1936. május 29.,?? p.
1930. október 9. A minisztertanács pénteken délután ülést tartott és a nemzetgyülés mindkét háza által elfogadott dev ... Bővebben PMH,1936. október 10.,[1.]. p.