Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1922. július 3. Martin Micura szlovenszkói teljhatalmú miniszter Komáromban járt a nyomor tanulmányázásának céljából ... Bővebben Micura miniszter és a komáromi küldöttek. PMH,1922. július 16.,5. p.
1922. július 20. A PMH budapesti szerző által írt cikke tételesen bizonyítja a csehszlovák–magyar gazdasági kapcsolat ... Bővebben Bizony László: A cseh-magyar gazdasági egymásrautaltság. PMH,1922. július 20.,6. p.)
1922. november 29. Budapesten az árucsereforgalmat érintő cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások kezdődtek. Bővebben Ujra megkezdődtek a cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások. PMH,1922. november 30. [1.] p.
1923. január 8. A prágai esküdtbíróság megkezdi a brünni kémkedési ügy főtárgyalását. A vádirat szerint dr 'Baeran A ... Bővebben Baeran a vádlottak padján. PMH,1923. január 9.,[1]–2. p.
1923. január 8. 8-án fogalmazott hír szerint a Lidové Noviny arról értesült,hogy a minisztertanács a leghatározottab ... Bővebben A Rasin elleni merénylet és a köztársaság védelme. PMH,1923. január 9.,2. p.
1923. január 27. A PMH rimaszombati tudósítójának távirata 27-éről: 'Gömör és Nógrád határszélén a salgótarjáni kőszé ... Bővebben Gömöri és nógrádi magyar bányamunkásokat visznek a Ruhrvidékre. PMH,1923. január 28.,5. p.
1924. július 27. Szent-Ivány József vezércikkben tárgyalja a PMH-ban,hogy szükségszerű a dunai államok gazdasági föde ... Bővebben Szent-Ivány József: A gazdasági helyzet és a külpolitika. PMH,1924. július 21.,[1.] p.
1936. április 13. Húsvét hétfőjén a [pozsonyi?] rádió helyszíni közvetítést ad Nyitragerencsérről,a nyitra-barsi féls ... Bővebben A nyitravölgyi palócság husvétja a rádióközvetités tükrében. PMH,1936. április 16.,8. p.