A Kisebbségkutató Intézet kiadványai

A honlap adatbázisának/gyűjteményének elkészítésében közreműködött:

 

Szerző Szerkesztő Cím Alcím Sorozatcím Kiadás helye Kiadó Kiadás éve Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Bajkai Noémi, Ferenc Viktória, Grabovac Beáta, Kováts Bence, Kulin Júlia, Kulpinszky Eleonóra, Márkó Zsuzsa, Morauszki András, Mjorvai Tünde, Petres Andrea, Porubszky Zoltán, Séra Magdolna, Székely Tünde, Takács Zoltán, Túri Gréta Kötél Emőke, Szarka László Határhelyzetek II. Kultúra-Oktatás-Nyelv-Politika Budapest Balassi Kiadó 2009 380 Letöltés
Bányai Viktória Ezekiel Landau prágai rabbi döntvényeiből Magyarországi adatok Hungaria Judaica 22. Budapest MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2008 160 Letöltés
Barabás Györgyi Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, tásulatok alapszabályai 1705-2005 Hungaria Judaica 20. Budapest MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2007 862 Letöltés
Bayer József, Pléh Csaba, Zsigmond Attila, Csepeli György, Balogh Tamás, Hargiati Gábor, Tamás Pál, Manherz Károly, Farkas János, Laki Ildikó, Nagy Éva, Csizmady Adrienne, Schmidt Andrea, Rudas Tamás, Kiss Balázs, Szabó Gabriella, Ferencz Zoltán, Inotai András, Vida Krisztina, Rácz Margit, Tóth Péter, Kovách Imre, Csurgó Bernadett, Nagy Kalamász Ildikó, Kelemen Eszter, Megyesi Boldizsár, Somai Miklós, Törzsök Erika, Bárdi Nándor, Szarka László, Tóth Ágnes, Vékás János, Kováts András, A. Gergely András, Tóth Olga, Boda Zsolt, Tóth András, Pataky Erzsébet, Berki Erzsébet, Tóth Judit, Neumann László, Fodor T. Gábor, Tardos Katalin Kovách Imre, Nagy Éva, Tibori Tímea, Tóth Ágnes Európai Magyarország 2007 Társadalomtudományi áttekintés Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Politikai Tudományok Intézete, Szociológiai Kutatóintézet, Világgazdasági Kutatóintézet 2007 379 Letöltés
Binder Mátyás, Eiler Ferenc, Gyenes Fruzsina, Farkas György, Kocsis Aranka, Szabó Orsolya, Tátyi Tibor Sikos T. Tamás Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban Komárom Selye János Egyetem Kutatóintézete 2008 261 Letöltés
Bindorffer Györgyi Rácz György Kettős identitás Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban Budapest Új Mandátum Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet 2001 232 Letöltés
Bindorffer Györgyi Wir Schwaben waren immer gute Ungarn Ungarndeutsches Archiv 8 Budapest ELTE Germanische Institut 2005 163 Letöltés
Cernicskó István A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén Budapest Osiris 1998 309 Letöltés
Czoch Gábor, Márton János, Németh Szilvia, Pakot Levente, Papp Z. Attila Papp Z. Attila Beszédből Világ Elemzések, adatok amerikai magyarokról Regio Könyvek Budapest Magyar Külügyi Intézet 2008 515 Letöltés
Dobos Balázs A kisebbség joga Kisebbségi törvékenyzés Magyarországon (1988-2006) Budapest Argumentum 2011 274 Letöltés
Egry Gábor Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemezeti mozgalomban (1835-1914) Múltunk könyvek Csíkszereda Pro-Print Könyvkiadó 2009 401 Letöltés
Eiler Ferenc Szarka László Kisebbségvédelem és revízió Magyar törekvések az Európai Nemzetiségi Kongresszuson (1925-1939) Kisebbségi monográfiák 4. Budapest Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet 2007 397 Letöltés
Fábián Ernő Naplójegyzetek 1980-1990 Budapest Kriterion Kiadó 2010 459 Letöltés
Frojimovics Kinga Komoróczy Géza Neológ (kongresszusi) és Status Quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig Archontológia (Az anyahitközségek rendjében) Hungaria Judaica 19. Budapest MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2008 229 Letöltés
Frojimovics Kinga Magyarországi zsidó anyakönyvek 1760-tól napjainkig Hazai levéltárak és irattárak Hungaria Judaica 21. Budapest MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2007 697 Letöltés
Gagyi József, Túrós Endre, Bíró A. Zoltán, Fosztó László, Pozsony Ferenc, Oláh Sándor, Bakó Boglárka, Puskó Gábor, Danter Izabella, Árendás Zsuzsa Szoták Szilvia, Hajnal Virág, Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Karmacsi Zoltán Bakó Boglárka Lokális világok Együttélés a Kárpát-medencében Magyarország az Ezredfordulón Műhelytanulmányok Budapest MTA Társkut. Központ 2010 392 Letöltés
Gereben Ferenc Identitás, kultúra, kisebbség Kisebbségek Kelet-Közép Európában Budapest Osiris Kiadó 1999 281 Letöltés
Gidó Attila Bárdi Nándor, György Béla, Hunyadi Attila, Lőnhárt Tamás, Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor Úton Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918-1940) Források a romániai magyarság történetéhez Csíkszereda Pro-Print Kiadó 2009 546 Letöltés
Hermann Gusztáv Mihály Az eltérített múlt Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében Múltunk könyvek Csíkszereda Pro-Print Könyvkiadó 2007 241 Letöltés
Horváth Sz. Ferenc Elutasítás és alkalmazkodás között A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940) Magyar Kisebbség Könyvtára Csíkszereda Pro-Print Kiadó 2007 352 Letöltés
Ilyés Zoltán Mezsgyevilágok Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében Kisebbségkutatás könyvek Budapest Lucidus Kiadó 2008 204 Letöltés
K. Lengyel Zsolt A kompromisszum keresése Tanulmányok a 20. századi transzilvanizmus korai történetéhez Múltunk könyvek Csíkszereda Pro-Print 2007 202 Letöltés
Kállai Ernő Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon A magyar cigány népesség helyzete Budapest Gondolat Kiadói Kör 2005 206 Letöltés
Kállai Ernő, Kemény István, Janky Béla, Kállai Gabriella, Baranyi Béla, G. Fekete Éva, Koncz Gábor, Virág Tünde, Jász Krisztina, Szarvák Tibor, Szoboszlai Zsolt Kállai Ernő A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején Kutatási gyorsjelentések Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2003 144 Letöltés
Kaltenbach Jenő, Bayer József, Eiler Ferenc, Hideg Gergely, Bartha Csilla, Borbély Anna, Erb Mária, Tóth Ágnes, Vékás János Egység a különbözőségben Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek Érték és valóság, Nemzetközi politikai elemzések, hetedik füzet/2006 Budapest Friedrich Ebert Stiftung 2006 203 Letöltés
Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella A magyarországi cigányság 1971-2003 A magyarországi cigány népesség helyzete Budapest Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2004 192 Letöltés
Keményfi Róbert Glatz Ferenc A kisebbségi tér változatai Műhelytanulmányok Budapest MTA Társadalomkutó Központ 2003 169 Letöltés
Kocsis Károly, Kocsis-Hódos Eszter Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin Budapest Geographical Research Institute Hung. Acad. Of Sciences 1998 246 Letöltés
Koltai Kornélia Komoróczy Géza Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (Gen. 5-Ex. 12) (1634) Hungaria Judaica 23. Budapest MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2009 293 Letöltés
Kormos Szilvia Bányai Viktória, Komoróczy Géza A váci zsidó temetők Hungaria Judaica 24. Budapest MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2010 557 Letöltés
Kovács András A Másik szeme Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon Budapest Gondolat Kiadó 2008 319 Letöltés
Kovács Nóra Papp Richárd Szállítható örökség Magyar identitásteremtés Argentínában (1999-2001) Magyar világok 4. Budapest Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2009 242 Letöltés
Kováts András, Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Határontúli magyarok-tanulmányok Budapest 2005 51 Letöltés
Kugler József Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön Kisebbségek Kelet-Közép Európában, III. Budapest Osiris - MTA Kisebbségkutató Műhely 2000 262 Letöltés
Lanstyák István A magyar nyelv Szlovákiában A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, 3. Ppozsony-Budapest Osiris Kiadó, Kalligram Kiadó, MTA Kisebbségkutató Műhely 2000 371 Letöltés
Majtényi Balázs A nemzetállam új ruhája Multikulturalizmus Magyarországon Budapest Gondolat Kiadó 2007 269 Letöltés
Mária Homisinová Szarka László Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció Etnikai folyamatok magyarországi kisebbségi családokban Kisebbségi monográfiák 6. Budapest Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet 2008 301 Letöltés
Máthé János Bárdi Nándor, György Béla, Hunyadi Attila, Lönhardt Tamás, Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor Magyarhermány kronológiája (1944-1964) Források a romániai magyarság történetéhez Csíkszereda Pro-Print Könyvkiadó 2008 320 Letöltés
Nagy Mihály Zoltán Bárdi Nándor, György Béla, Hunyadi Attila, Lőnhárt Tamás, Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a magyar népi szövetség történetéhez 1944-1953 Források a romániai magyarság történetéhez Csíkszereda Pro-Print Kiadó 2009 608 Letöltés
Papp András László Szarka László Identitás és reprezentáció Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig Kisebbségi monográfiák Budapest Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet 2007 316 Letöltés
Papp Richárd, Hajnal Virág, Kovács Nóra, Ilyés Zoltán, Bakó Boglárka, Fejős Zoltán, Kállai Ernő, Vajda Imre, Prónai Csaba, Nyíri Pál, Kováts András, Vízi Balázs, Mandel Kinga, Blénesi Éva, Vékás János, Bindorffer Györgyi, Szabó Orsolya, Szarka László, Tóth Ágnes, Kozma István, Kállai Ernő, Szarka László, Tabajdi Csaba Kovács Nóra Tér és terep I: az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyve: tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből I. Budapest Akadémiai Kiadó 2001 467 Letöltés
Papp Richárd, Hajnal Virág, Kovács Nóra, Ilyés Zoltán, Bakó Boglárka, Fejős Zoltán, Kállai Ernő, Vajda Imre, Prónai Csaba, Nyíri Pál, Kováts András, Vízi Balázs, Mandel Kinga, Blénesi Éva, Vékás János, Bindorffer Györgyi, Szabó Orsolya, Szarka László, Tóth Ágnes, Kozma István, Kállai Ernő, Szarka László, Tabajdi Csaba Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László Tér és terep III. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyve III. Budapest Akadémiai Kiadó 2004 393 Letöltés
Papp Richárd, Hajnal Virág, Kovács Nóra, Ilyés Zoltán, Bakó Boglárka, Fejős Zoltán, Kállai Ernő, Vajda Imre, Prónai Csaba, Nyíri Pál, Kováts András, Vízi Balázs, Mandel Kinga, Blénesi Éva, Vékás János, Bindorffer Györgyi, Szabó Orsolya, Szarka László, Tóth Ágnes, Kozma István, Kállai Ernő, Szarka László, Tabajdi Csaba Kovács Nóra, Szarka László Tér és terep II. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből II. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyve II Budapest Akadémiai Kiadó 2003 481 Letöltés
Stefano Bottoni Transilvania Rossa Il communismo romeno e la questione nazionale (1944-1965) Róma Carocci 2007 241 Letöltés
Szalayné Sándor Erzsébet Szarka László A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században Kisebbségi monográfiák III. Budapest Gondolat Kiadói Kör 2003 249 Letöltés
Szarka László Cholnoky Győző Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban Budapest Lucidus Kiadó 2004 330 Letöltés
Szesztay ádám Szarka László Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében, 1956-1962 Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára Kisebbségi monográfiák I. Budapest Gondolat Kiadói Kör - MTA Kisebbségkutató Intézet 2002 418 Letöltés
Tót Ágnes Hazatértek A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete Budapest Gondolat Kiadó 2008 376 Letöltés
Vékás János Utak Életinterjúk 1980-1990 Zenta Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2010 567 Letöltés
Vizi Balázs Európai kaleidoszkóp Az Európai Unió és a kisebbségek Budapest L´Harmattan Kiadó 2013 190 Letöltés
A. Gergely András, Papp Richárd Kisebbség és kultúra Antropológiai tanulmányok I. Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2004 380 Letöltés
A. Gergely András, Papp Richárd, Prónai Csaba Kultúrák között Kulturális antropológia Budapest Nyitott Könyvműhely 2006 499 Letöltés
Apró Erzsébet, Tóth Ágnes A magyarországi németek történetének levéltári forrásai, 1670-1950 München-Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2010 1081 Letöltés
Bakó Boglárka, Papp Richárd, Szarka László Tér és terep V.: Mindennapi előítéletek Mindennapi előítéletek: Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák Antropológiai tanulmányok Budapest Balassi Kiadó 2006 484 Letöltés
Bakó Boglárka, Szoták Szilvia Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében Magyar világok III. Budapest Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet 2005 182 Letöltés
Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás Kisebbségkutatás könyvek Budapest Lucidus Kiadó 2007 289 Letöltés
Bányai Viktória, Komoróczy Szonja Ráhel Studies in Responsa Literature Budapest MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2011 175 Letöltés
Baranyi Béla Roma szegregációs folyamatok a Csereháti és Dél-Baranyai kistérségekben A Magyarországi cigány népesség helyzete Budapest Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005 134 Letöltés
Bárdi Nándor Otthon és haza Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről Magyar Kisebbség Könyvtára Csíkszereda Pro-Print Könyvkiadó 2013 609 Letöltés
Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László Kisebbségi magyar közösségek a 20. században Budapest Gondolat Kiadó 2008 508 Letöltés
Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century Atlantic Studies on Society in Change No.138 New York Columbia University Press 2011 873 Letöltés
Bárdi Nándor, Tóth Ágnes Asszimiláció, integráció, szegregáció Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban Budapest Argumentum 2011 385 Letöltés
Bárdi Nándor, Tóth Ágnes Egyén és közösség Tanulmányok Zenta Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2012 550 Letöltés
Bárdi Nándor, Tóth Ágnes Önazonosság és tagoltság Elemzések a kulturális megosztottságról Évkönyv 2011-2012 Budapest Argumentum Kiadó 2013 356 Letöltés
Bartha Csilla Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében Budapest Nemzeti tankönyvkiadó 2007 344 Letöltés
Beregszászi Anikó, Papp Richárd Kárpátalja Társadalomtudományi tanulmányok Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2005 183 Letöltés
Bindorffer Györgyi Változatok a kettős identitásra Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében Budapest Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2007 301 Letöltés
Bitskey Botond Határon túli magyarság a 21. században Konferenciasorozat a Sándor-palotában 2006-2008 Budapest Köztársasági Elnöki Hivatal 2010 272 Letöltés
Blénesi Éva, Mandel Kinga, Szarka László Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004) Kisebbségek Kelet-Közép-Európában X. Budapest Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet 2004 403 Letöltés
Blénesi Éva, Mandel Kinga, Szarka László A kultúra világa A határon túli magyar kulturális intézményrendszer Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005 292 Letöltés
Bogdán Mária, Feischmidt Margit, Guld Ádám Csak másban Roma reprezentáció a magyar médiában kommunikáció és kultúratudományi tanulmányok Budapest-Pécs Gondolat kiadó 2013 158 Letöltés
Éger György, Langer József Határ, régió, etnikumok Közép-Európában Kisebbségek Kelet-Közép_Európában, VII. Budapest Osiris Kiadó 2001 248 Letöltés
Eiler Ferenc Németek, helyi társadalom és hatalom Harta, 1920-1989 Budapest Argumentum 2011 225 Letöltés
Eiler Ferenc, Dagmar Hájková Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918-1938 Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2009 201 Letöltés
Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs A Közép-Európaiság dicsérete és kritikája Pozsony Kalligram Kiadó 2013 669 Letöltés
Fedinec Csilla, Szereda viktória Ukrajna színeváltozása 1991-2008 Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök Pozsony Kalligram Kiadó 2009 422 Letöltés
Fedinec Csilla, Vehes Mikola Kárpátalja 1919-2009 Történelem, Politika, Kultúra Budapest Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2010 642 Letöltés
Fedinec Csilla, Vehes Mikola Kárpátalja 1919-2009 Történelem, Politika, Kultúra (Ukrán változat) Budapest Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2010 717 Letöltés
Feischmidt Margit Etnicitás Különbségteremtő társadalom Budapest Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet 2010 487 Letöltés
Feischmidt Margit, Nyíri Pál Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2006 266 Letöltés
Hajnal Virág, Papp Richárd Közelből is távol Magyar világok a vajdaságban Zenta Vajdasái Magya Művelődési Intézet 2008 166 Letöltés
Hárs Ágnes, Tóth Judit Változó migráció – változó környezet Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2010 278 Letöltés
Ilyés Zoltán, Papp Richárd Tanulmányok a szórványról Magyar világok 2. Budapest Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005 129 Letöltés
Kemény István Roma of Hungary Atlantic Studies on Society in Change NO. 123 New York Columbia University Press 2005 401 Letöltés
Kóczé Angéla Nehéz sorsú asszonyok feketén-fehéren Roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben, Kutatási beszámoló Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2010 156 Letöltés
Kovách Imre Elitek a válság korában Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2011 532 Letöltés
Kovács Nóra Tanulmányok a diaszpóráról Magyar világok I. Budapest Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005 167 Letöltés
Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László Etnikai identitás, politikai lojalitás Nemzeti és állampolgári kötődések Tér és terep IV. Budapest Balassi Kiadó 2005 414 Letöltés
Kováts András Magyarrá válni Bevándorló honosítási és integrációs stratégiái Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2011 281 Letöltés
Kováts András Bevándorlás és integráció Magyarországi adatok, európai indikátorok Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2013 240 Letöltés
L. Balogh Béni Kiszolgáltatva A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940-1944 között Források a romániai magyarság történetéhez Csíkszereda Pro-Print Kiadó 2013 481 Letöltés
Majtényi Balázs, Vizi Balázs Európa kisebbsége A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban Budapest Gondolat Kiadó 2005 210 Letöltés
Mandel Kinga, Papp Z. Attila Cammogás Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban Csíkszereda Soros Oktatási Központ 2007 269 Letöltés
Molnár Imre, Szarka László Otthontalan emlékezet Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára Komárom MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság 2007 236 Letöltés
Novák Csaba Zoltán Aranykorszak? A Ceausescu-rendszer magyarságpolitikája I., 1965-1974 Források a romániai magyarság történetéhez Csíkszereda Pro-Print Könyvkiadó 2011 578 Letöltés
Osvát Anna, Szarka László Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelvhasználat Újraindítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban? Kisebbségek Kelet-Közép-Európában VIII. Budapest Gondolat Kiadói Kör-MTA Kisebbségkutató Intézet 2002 195 Letöltés
Örkény antal, Székelyi Mária Az idegen Magyarország Bevándorlók társadalmi integrációja Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, ELTE Eötvös Kiadó 2010 298 Letöltés
Papp Richárd Délvidék/Vajdaság Társadalomtudományi tanulmányok Zenta Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2007 293 Letöltés
Papp Richárd, Szarka László Bennünk élő múltjaink Történelmi tudat – kulturális emlékezet Zenta Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2008 597 Letöltés
Papp Z. Attila, Veres Valér Kárpát panel 2007 A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái, Gyorsjelentés Kisebbségi léthelyzetek - interetnikus viszonyok - adatok, elemzések, kutatási eredmények Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2007 313 Letöltés
Popély Árpád, Stefan Sutaj, Szarka lászló Benes-dekrétumok és a magyar kérdés (1945-1948) Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok Máriabesnyő-Gödöllő Attraktor 2007 368 Letöltés
Prónai Csaba Franciaország Patric Williams: Cigány házasság Cigányok Európában 3. Kulturális antropológiai tanulmányok Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005 68 Letöltés
Prónai Csaba Lokális cigány közösségek Gömörben Identitásváltozatok marginalitásban Kisebbségi léthelyzetek - interetnikus viszonyok - adatok, elemzések, kutatási eredmények Budapest MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005 128 Letöltés
Prónai Csaba Cigány világok Európában Kulturális antropológia Budapest Nyitott Könyvműhely 2006 498 Letöltés
Sheila Salo, Prónai Csaba Ethnic Identities in Dynamic Perspective Proceedings of the 2002 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Budapest Gondolat Kiadói Kör 2003 267 Letöltés
Stefan Sutaj, Szarka László Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és a szlovák történelemben Historia Slovaco-Hungarica - Hungaro- Slovaca Presov Universum 2007 191 Letöltés
Stefano Bottoni Sztálin a székelyeknél A Magyar Autonóm Tartomány története (1952-1960) Múltunk könyvek Csíkszereda Pro-Print 2008 458 Letöltés
Szarka László Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944-1949 Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések Források a Kelet-Közép-Európai kisebbségek XX. századi történetéhez 2. Komárom MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kecskés László Intézet 2005 317 Letöltés
Szarka László, Tóth Károly Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában Lokális és regionális monográfiák 6. Somorja-Komárom Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010 217 Letöltés
Szarka László, Vizi Balázs, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép Európában Tér és terep VI; Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató intézetének évkönyve 6. Budapest Gondolat Kiadó 2007 424 Letöltés
Szarka László, Vizi Balázs, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán, Tóth Norbert Etnopolitikai modellek a gyakorlatban Tér és terep VII.: Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató intézetének évkönyve 7. Budapest Gondolat Kiadó 2009 377 Letöltés
Vékás János Magyarok a Vajdaságban 1944-1954 Kronológia Zenta Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2011 508 Letöltés